BioControl TOTAL

Пакет Комплекс – BioControl TOTAL:

Против: Царевичен Стъблен Пробивач (Ostrinia nubilalis Hbn.)  и Памукова Нощенка (Heliroverpa armigera Hb.)

три колонизации 60 000 бр. на декар.
Периодичност на колонизациите: през 8-12 дни (в зависимост от средната статистическа температура за периода)

В дадения пакет се прилага:

  • Първо, Второ и Трето, разселване (колонизации) – Микс трихограмма Brassicae, Evanescens, срещу Царевичен Стъблен Пробивач (Ostrinia nubilalis)  и Памуковата Нощенка (Heliroverpa armigera Hb.)
  • Пакетът покрива до две поколения – Царевичен Стъблен Пробивач (Ostrinianubilalis)
  • Две поколения – Памуковата Нощенка (Heliroverpa armigera Hb.)

* При своевременно внасяне, гарантира качествена ефикасност върху поколенията на вредителите, над 90%

* Във всеки пакет, който закупите, е включена услугата по разселване (колонизация) с дрон.

При необходимост, може да поръчате допълнително 1 колонизация (15 000 бр/дка) на преференциална цена

Пакет Комплекс – BioControl TOTAL

Три колонизации 60 000 бр. /дка
10.50 лв. ЦЕНА без ДДС до 10 000 дка

Пакет Комплекс – BioControl TOTAL

Три колонизации 60 000 бр. /дка
9.80 лв. ЦЕНА без ДДС над 10 000 дка