BioControl UNIVERSAL-S

Пакет Комплекс – BioControl UNIVERSAL-S:

Против: Памукова Нощенка (Heliroverpa armigera Hb.) и други Нощенки

две колонизации 40 000 бр. на декар
Периодичност на колонизация: през 8-12 дни (в зависимост от средната статистическа температура за периода)

В дадения пакет се прилага:

  • Първо и Второ разселване (колонизации) – Микс трихограмма Brassicae/evanescens срещу Памуковата Нощенка (Heliroverpa armigera Hb.) 
  • Пакетът покрива:
  • Две поколение – Памуковата Нощенка (Heliroverpa armigera Hb.)

* При своевременно внасяне, гарантира качествена ефикасност върху поколенията на вредителя, над 90%

* Във всеки пакет, който закупите, е включена услугата по разселване (колонизация) с дрон.

При необходимост, може да поръчате допълнително 1 колонизация (15 000 бр/дка) на преференциална цена

Пакет Комплекс – BioControl UNIVERSAL-S

Две колонизации - 40 000 бр. /дка
8.50 лв. ЦЕНА без ДДС до 10 000 дка

Пакет Комплекс – BioControl UNIVERSAL-S

Две колонизации - 40 000 бр. /дка
7.80 лв. ЦЕНА без ДДС над 10 000 дка