ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΚΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΡΙΧΟΓΡΑΜΜΑ

Η επιστημονική και οικονομική δραστηριότητα της ORGANIC INVEST BIO PROTECTION ΕΠΕ στοχεύει στην επίλυση ενός στρατηγικά σημαντικού προβλήματος – της προστασίας των φυτών από τους εχθρούς.

Διαθέτουμε τεχνολογία για τη μαζική βιομηχανική καλλιέργεια του Τριχογράμματος (Trichogramma) ενός παρασιτοειδούς με μέγεθος μικρότερο από 1 mm. Παρασιτίζει τα αυγά πάνω από 180 ειδών πεταλούδων. Μετά το Imago, το τριχόγραμμα βρίσκει τα αυγά των εχθρών και γεννά μέσα τους. Οι προνύμφες του παρασιτοειδoύς  εκκολάπτονται στο αυγό του εχθρού και τρώνε το εσωτερικό του.

Το μερίδιο των ειδών πεταλούδας (Lepidoptera) στις δασικές φυτείες είναι πάνω από το 40% του συνολικού αριθμού των παρασίτων.

Υπάρχουν περίπου χίλια είδη Tortricidae στην ευρωπαϊκή πανίδα, ενώ στη Βουλγαρία υπάρχουν περισσότερα από 50 είδη. Στα βουλγαρικά δάση κυριαρχούν περισσότερα από 16 είδη. Από όλη την ποικιλότητα των ειδών των παρασίτων στα δάση, το τριχόγραμμα παρασιτεί κυρίως στα αυγά των Tortricidae. Σε αυτήν την ομάδα ανήκουν και τα Cheimatobia (Hibernia)

Οι κάμπιες των Tortricidae έχουν έναν κρυφό τρόπο ζωής. Σε ορισμένα είδη οι κάμπιες στρίβουν τα φύλλα σαν σωλήνα και τρέφονται κρυμμένες, σε άλλα εξορύσσουν τα φύλλα, καταστρέφουν τα μπουμπούκια, τα άνθη, τους μίσχους, τις ρίζες, κάνουν σήραγγες κάτω από το φλοιό ή τρέφονται με τους σπόρους και τους καρπούς.

Τα θηλυκά γεννούν τα αυγά μεμονωμένα, σπανίως σε ομάδες, σε φύλλα, καρπούς, στο φλοιό δέντρων ή κάτω από τα λέπια των μπουμπουκιών, σε ρωγμές, πληγές. Σε πολλά είδη, τα αυγά καλύπτονται με εκκρίσεις που εκκρίνονται από ειδικούς αδένες στις θηλυκές πεταλούδες ή με λέπια που εκκρίνονται από τα φτερά.

Τα περισσότερα Tortricidae είναι πολύ επικίνδυνα παράσιτα σε δασικές και φυτείες πάρκων, οπωρώνων, αμπελώνων και καλλιέργειες μούρων.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι εκτός από τη ζημιά που προκαλούν στα δέντρα, οι κάμπιες των Tortricidae παίζουν και έναν πολύ σημαντικό θετικό ρόλο. Γεγονός είναι ότι στα αυγά τους διαχειμάζει το διαπαυτικό τριχόγραμμα, τόσο από τους φυσικούς πληθυσμούς, όσο και από το τριχόγραμμα, που εγκαθιστούμε  το καλοκαίρι.

Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της τεχνολογίας μας. Στις αρχές της άνοιξης, τα παρασιτισμένα αυγά των Tortricidae εκκολάπτουν βιώσιμα τριχογράμματα από φυσικούς πληθυσμούς, τα οποία αναζητούν εντατικά αυγά στις κορυφές των δέντρων, τόσο των Tortricidae όσο και άλλων ειδών πεταλούδων. Ως εκ τούτου, η τεχνολογία που προσφέρουμε περιλαμβάνει έναν καθολικό μηχανισμό για την αυτορρύθμιση των δασικών οικοσυστημάτων. Στην τεχνολογία διάδοσης της βιομηχανικής / εργαστηριακής καλλιέργειας του τριχογράμματος πραγματοποιείται κατά την περίοδο μαζικής τοποθέτησης Tortricidae.

Τα είδη των Tortricidae που αναφέρονται εδώ είναι η κύρια πηγή αναπαραγωγής και εγκατάστασης του τριχογράμματος στα δάση. Αυτός ο πόρος πρακτικά εξαφανίζεται με τη χρήση χημικών ουσιών που καταστρέφουν μαζικά τις κάμπιες των Tortricidae, αλλά και όλα τα εντομοφάγα, συμπεριλαμβανομένου του τριχογράμματος. Αυτό είναι ένα άλλο πολύ σημαντικό πλεονέκτημα της τεχνολογίας που προσφέρουμε. Η απαραίτητη οικονομική απόδοση επιτυγχάνεται όχι με την πλήρη καταστροφή όλων των ειδών, αλλά με τη μακροχρόνια δυναμική διατήρηση του αριθμού των παρασίτων σε επίπεδο υποκατωφλίου.

 

Ειδική σύνθεση των πιο επικίνδυνων ειδών Tortricidae στις φυτείες δασών και πάρκων της Βουλγαρίας.

Είδη Tortricidae που διαχειμάζουν στο στάδιο του αυγού:

 • Archips crataegana Gb
 • Archips rosana L
 • Archips xylosteana L
 • Exopate congelatella Cl
 • Aleimma loefligiana Cl
 • Tortrix viridana L
 • Acleris rhombana
 • Acleris varidana

Tortricidae, που διαχειμάζουν στο στάδιο κάμπιας:

 • Adoxophyes orana F
 • Physholoma leheana l
 • Torteicodes tortricella Hb
 • Sparganothis pilleriana Den
 • Spilonota ocellana F
 • Enarmonia formosana Scop
 • Laspeyresia amplana
 • Laspeyresia splendana

Τονίζουμε ότι το τριχόγραμμα προσβάλλει εξίσου αποτελεσματικά όλα τα αυγά των Tortricidae. Δίνουμε προσοχή στα είδη δέντρων και θάμνων που προσβάλλονται από φυλλοφάγες κάμπιες: δρυς, σημύδα, σφενδάμι, τέφρα, ακακία, πεύκο του βουνού, έλατο, κωνοφόρα, όλες τις καλλιέργειες φρούτων, μούρα.

Οι ζημιές που προκαλούν τα Tortricidae είναι σημαντικές. Η μαζική διάδοσή τους συνοδεύεται από φυσιολογική εξασθένηση των δέντρων και εγκατάσταση εχθρών στα στελέχη – σκαθάρια φλοιού, σομφόξυλο και άλλοι. Επιπλέον, τα εξασθενημένα δέντρα προσβάλλονται από παθογόνα και είναι πολύ πιο ευαίσθητα σε ασθένειες – φυτοπαθογόνους μύκητες, βακτήρια και ιούς.

Φύση της τεχνολογίας βιοπροστασίας:

Στη Βουλγαρία, εφαρμοζόταν παρόμοια προστασία φυτειών δασών και πάρκων  με τη χρήση του Τριχογράμματος μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’90 του περασμένου αιώνα.

 1. Επιτήρηση – οπτικά και με φερομόνες και παγίδες φωτός. Συλλογή, ανάλυση και ταυτοποίηση ειδών συλλεγμένων  Tortricidae.
 2. Προσδιορισμός του επιπέδου βιωσιμότητας και δυνητικής επιβλαβούς δράσης. Καθορισμός μέσης πυκνότητας πληθυσμού.
 3. Καθορισμός σε αυτή τη βάση των ποσοτήτων, των όρων και της πολλαπλότητας αποικισμού του τριχογράμματος.
 4. Προετοιμασία του απαραίτητου εξοπλισμού για την εναπόθεση αέρα (αποικισμός) του τριχογράμματος στα δέντρα με ομοιόμορφη εξάπλωση.
 5. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της τεχνολογίας σύμφωνα με ορισμένα κριτήρια: βιολογικά – παρασιτισμένα αυγά Tortricidae (%), οικονομικά — κατεστραμμένα φυτά, φύλλα, καρποί (%), οικολογική — ποικιλότητα ειδών εντομοφάγων ανά μονάδα επιφάνειας — ενήλικες και προνύμφες αρπακτικών, όπως πασχαλίτσες, αρπακτικά ακάρεα, προνύμφες συρφιδομυγών και άλλα είδη.

Συνήθως για την προστασία των δασικών φυτειών από Tortricidae και συναφή παράσιτα γίνονται 12 εγκαταστάσεις (αποικισμοί) τριχογράμματος.