Τριχόγραμμα μπράσικα

Trichogramma brassicae

Τα τριχογράμματα (οικογένεια Trichogrammatidae) είναι μια ολόκληρη οικογένεια παρασιτικών εντόμων (μικροσφήκες) που τρέφονται με τα αυγά διαφόρων εχθρών καλλιεργειών. Τα τριχογράμματα είναι πολύ μικρά σε μέγεθος και δεν ξεπερνούν το ένα χιλιοστό.

Ανιχνεύοντας τα αυγά του εχθρού (διάφοροι εκπρόσωποι της τάξης των πεταλούδων), το τριχόγραμμα γεννά μέσα τους ένα ή περισσότερα από τα αυγά του (ανάλογα με το μέγεθος). Το έντομο είναι πολύ καλά προσαρμοσμένο στις συνθήκες διαβίωσης στις οποίες εμφανίζεται ο ξενιστής του. Λίγες ώρες μετά την ωοτοκία, η προνύμφη εκκολάπτεται και αρχίζει αμέσως να τρέφεται, καταστρέφοντας τον ξενιστή της. Όταν η προνύμφη ολοκληρώσει την ανάπτυξή της, μετατρέπεται σε νύμφη και στη συνέχεια σε ενήλικο έντομο, το οποίο σκίζει το κέλυφος του αυγού του ξενιστή και απογειώνεται για να δώσει ζωή στην επόμενη γενιά. Ένα θηλυκό γεννά έως και 80 αυγά στη διάρκεια της ζωής του.

Η ανάπτυξη του τριχογράμματος από το αυγό έως το ενήλικο έντομο διαρκεί περίπου 10–15 ημέρες, κάτι που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εξωτερικές κλιματικές συνθήκες και μπορεί να εκτείνεται έως και τρεις εβδομάδες σε χαμηλές θερμοκρασίες.