Икономически важни неприятели (фитофаги) по царевицата

Царевичен стъблен пробивач (Ostrinia nubilalis Hbn.)

Най-опасният неприятел по царевицата

Царевичен стъблен пробивач (Ostrinia nubilalis Hbn.) е най-опасният неприятел по царевицата. Излюпената гъсеница напада:

– метличката на растението като я прегризва и прекъсва процеса на опрашването – от 4 до 10 лист при вегитацията

– рамената от ствола към кочана, като прекъсва хранителните артерии и ги пречупва – след 8 лист при вегитацията

Излюпената гъсеница напада

– при зърненият кочан се впиват на ранен стадии при формирането и прекъсват развитието – след 8 лист при вегитацията

– самият ствол на растението като се храни с тъканта и образува кухина. Растението лесно се пречупва дори от порив на вятър.

Загубите

– загубите на зърно достигат 15–40%, както и води до рязко увеличаване на заразяването с главня и фузариоза.

– от пречупването на стъблата се затрудняват механизираното прибиране на реколтата – загубите достигат 30–90%

Царевичен стъблен пробивач (Ostrinia nubilalis Hbn.) е най-опасният неприятел по царевицата. Излюпената гъсеница напада:

– метличката на растението, като я прегризва и прекъсва процеса на опрашването – от 4-ти до 10-ти лист при вегетацията

– рамената от ствола към кочана, като прекъсва хранителните артерии и ги пречупва – след 8 лист при вегетацията

– кочаните, впиват се на ранен стадий при формирането и прекъсват развитието – след 8 лист при вегетацията

– самият ствол на растението, като се храни с тъканта и образува кухина, растението лесно се пречупва, дори от порив на вятър.


– загубите на зърно достигат 15–40 %, както и води до рязко увеличаване на заразяването с главня и фузариоза.

– от пречупването на стъблата и кочаните се затрудняват механизираното прибиране на реколтата – загубите достигат 30–90 %