Икономически важни неприятели (фитофаги) по памука

Памукова нощенка Helicoverpa armigera Hb.

Повсеместно разпространен вид

Повсеместно разпространен вид. Поврежда много култури, включително памук. Зимува като какавида в почвата на дълбочина 5-10 см. Възрастните летят от началото на юни до ноември. Една женска снася от 500 до 2700 яйца.

Яйцата се снасят единично, рядко по 2-3 яйца по листата, генеративните органи (цветове, прицветници, свилата на царевицата, метлицата) и др. Гъсениците живеят 15–22 дни, минавайки през 6 ларвни възрасти. Оптималната температура за гъсениците е между 22-28 градуса. Хранят се с над 250 вида растения.

Гъсениците

Гъсениците от първа възраст повреждат връхните листа на памука, царевицата, домати, люцерна. От втора възраст до края на развитието си гъсениците се хранят с генеративните органи: цветове, завръз, кутийките на памука, зърната в царевичните кочани, бобовете на нахута и др. Развиват се и по плевели. В България развива 2-3 поколения. Женските по време на снасянето на яйца са привлечени от мравчена и оксалова киселини, секретирани от памука в извънцветните нектарници.

Яйцеснасяне

Яйцеснасянето започва 3-4 дни след началото на летеж на пеперудите. Яйцата се снасят по листа, цветове, прицветници. При доматите и нахута – по листата, бутони, цветове, при царевицата – по свилата на кочана. При памука – яйцеснасянето е само в началото на бутонизация. Именно поради това, първото поколение на нощенката се развива по плевели и по люцерна, нахут, домати, и тикви. Първото разселване на трихограма се прави по периферията на нивите по плевелите до 30 хиляди индивида/ ха или 0,4 гр.

Зимуващите какавиди издържат температура до -13 градуса. Но даже при загиване на 70-80% от какавидите, числеността на нощенката бързо се увеличава.


Икономическа вредност

При царевицата, нощенката се храни по свилата на кочана, а после и със зърната на кочана. При доматите – с листата, бутоните и плодовете, при люцерната – листата и пъпките. Една гъсеница поврежда до 20 плодни органи при памука и до 12 кочана при царевицата.

Прагът на икономическа вредност при памука е 8-10 гъсеници на 100 растения или 3-5 при тънковлакнестия памук. При домати – 15-20 яйца на 100 растения при първо поколение 40-90 яйца на 100 растения при второ поколение. При царевицата 12-17 яйца при първо поколение и 30-80 яйца при 2-ро поколение.