Икономически важни неприятели (фитофаги) по слънчогледа

Ливадна пеперуда Lоxostege stricticalis L. е най-опасният неприятел по слънчогледа

Повсеместно разпространен вид

Повсеместно разпространена в България. Гъсениците повреждат растения от 35 семейства, особено слънчоглед, цвекло, бобови, житни треви, коноп, царевица и просо.

В България развива 3-4 поколения годишно. Летежът на възрастните е от април до октомври. Най-масов е летежът през юни-юли. Възрастните са активни след смрачаване и през нощта.

Яйцеснасяне

 Една женска снася 150-160 яйца от долната страна на листата. Яйцата се снасят разпръснато – поединично или в групи от 5-10 яйца, в продължение на 5-25 дни. Яйцата се паразитират от трихограма. Прагът на икономическа вредност е 5-10 гъсеници/м 2. На слаби и проредени посеви – 3-5 гъсеници/м 2.

Гъсениците се хранят с

Гъсениците се хранят с надземните части на растенията, листа, цветове и завръзи, оплитайки ги с паяжинни нишки. Гъсениците извършват масова миграция. Какавидират в почвата, растителните остатъци във вертикално разположени пашкули. Зимува като напълно развита ларва в копринен пашкул в почвата. За ливадната пеперуда е характерно периодично масово намножаване.