Прасковен клонков молец
Anarsia lineatella Zell

Разред Lepidoptera, Сем. Gelechiidae

Гостоприемници

Разпространен е в цялата страна. Предпочита костилковите овощни видове. Най-силно напада праскова, кайсия и слива. Намиран е по череша, бадем, вишна и др.

Жизнен цикъл

Прасковеният клонков молец развива три поколения годишно, а при топла есен и четвърто. Зимува като гъсеница от втора и по-рядко от първа възраст в пъпките, в мумифицираните плодове, в разклоненията на клонките, по дръжките на плодовете и по стъблото. За зимуването си гъсеницата изгризва малка камерка с гладки стени, оплетени с копринени нишки. При полски условия развитието им протича за 35-63 дни, след което какавидират в пукнатини на кората, в листата и другаде. 

Яйцеснасяне

Женските пеперуди снасят яйцата си по листата и леторастите поединично. Средната плодовитост е 30 40 яйца.


Ларва

Гъсеницата е кафява, със светли пръстенчета между отделните сегменти. Главата и гръдния щит са лъскави, тъмнокафяви. По тялото има рехави светли космици. На дължина достига 10-15 mm.

Какавидата е кафеникава, с жълт оттенък, дълга 10 mm. Поместена е в рехав копринен пашкул, включващ и растителни части, около мястото на повредата.

Какавидният период е около 20 дни, а за следващите (летните поколения) 10-12 дни.

Повреда

Една гъсеница поврежда 2-3 пъпки или летораста. При сливи и череши се нападат и новообразуваните завръзи. Вредят основно по леторастите, но понякога нападат и плодовете, особено при сливата. Нападнатите леторасти клюмват, а по-късно връхната им част изсъхва заедно с листата и растежът им спира. 

В малките плодчета гъсениците може да унищожат цялата вътрешност, а в по-големите плодовете изгризват къс ход в месестата част.