БИОАГЕНТ ТРИХОГРАМА

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

«Органик Инвест Био Защита» ООД издава Сертификат за колонизиране с трихограма и Сертификат за качество, с които може да получите субсидия


OIBP Standart

Трихограма КАПСУЛИ

Срещу: Царевичен стъблен пробивач Ostrinia nubilalis Hb. и други от сем. Lepidoptera

Срещу едно поколение неприятел.

Съдържание капсули:

Паразитирани яйца на трихограма брасика в биоразградими капсули

 Норма: 100 бр. капсули (170 000 яйца) на хектар

Трихограма е напълно безвреден продукт за хора, животни и храни!

OIBP Extra

Трихограма КАПСУЛИ

Срещу: Памукова нощенка, Ливадна пеперуда и други от сем. Lepidoptera

Срещу едно поколение неприятел.

Съдържание капсули:

Паразитирани яйца на трихограма брасика в биоразградими капсули

 Норма: 100 бр. капсули (340 000 яйца) на хектар

Трихограма е напълно безвреден продукт за хора, животни и храни!

КОЛОНИЗИРАНЕ

С БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ

Колонизиране
с дрон

Колонизиране на трихограма с дрон за площи между 30 и 100 хектара.

Услугата се извършва от Агросървис България ООД

Колонизиране
с дрон

Колонизиране на трихограма с дрон за площи над 100 хектара.

Услугата се извършва от Агросървис България ООД

Важно!

При колонизиране с дрон

При поръчка за колнизиране с трихограма, чрез използване на безпилотни летателни апарати, следвайте следните стъпки:

  1. Имайте предвид, че е необходимо време за подготвяне на процеса. Препоръчваме предварително и навременно сключване на договори с нас.
  2. След като направите поръчка за колонизиране с трихограма, трябва да ни изпратите KML файлове на вашите полета на имейл: order@trichogramma.bg
  3. Ние подготвяме трихограмата – с различен срок на отраждане, според неприятеля, поредният брой на третирането и др. фактори, както и полетната мисия
  4. Най-важната стъпка – начало на летежа на неприятелите, чрез внимателен и точен мониторинг! Тъй като трихограмата работи по яйцата на неприятелите, реално, нашите действия са превантивни – за да не се излюпи и развие поколение неприятели.
  5. След установяване на начало на летежа, съгласуваме дата и час за колонизацията.
  6. Нашите екип извършват колонизация с трихограма
  7. “Органик Инвест Био Защита” ООД издава сертификат за извършена колонизация и сертификат за качество на използваната трихограма. Документите ще ви послужат за получаване на субсидията


Норми и видове Колонизация (разселване) на трихограма

Норми за технически култури:

– при първо поколение на неприятел, нормата е – 120/140 хиляди женски яйца на хектар или до 2 грама.

– при второ и трето поколение на неприятел, нормата е – 240/260 хиляди женски яйца на хектар или до 4 грама.

Норми за други култури:

В зависимост от видът на растенията и тяхната вегитация, както и от вида и естеството на неприятеля.

Важно: Нормите са определени на базата на естеството на неприятелите (вид и количество яйцеснасяне), както и от стадия на вегитация на растенията (обем на полето).


Съществуват два метода за колонизация (разселване) на трихограмата, “Свободно разселване и “Капсулно”. И двата метода ги практикуваме и са успешни при правилното съблюдение на технологията:

 “Свободно разселване 

– колонизира се трихограма, във вид на яйца, смесена с грис (за баланс), на порции, от височина 7-12 метра (в зависимост от летателният апарат и силата на вятъра)., като по този начин яйцата се разстилат на голяма площ. от върховете на растението и до земята.

– трихограмата е специално подготвена и има три срока на излюпване (отраждане) като всеки един срок е с термин четири дни. 

– излюпването започва в рамките на първите 12 часа след колонизирането, и продължава в период на 10 дни.

Даденото разселване може да бъде извършено при температури от +14 до +28° C. Обикновено в периода от 19 ч., и до 09 часа.

Ефективност;

– основното определящо е своевременното колонизиране – преди началото на масовото яйцеснасяне или до пет дни след установен полет на вредител.

– ефективността е огромна и моментална, но кратността на колонизация е до 8-12 дни. Тоест, необходими са две разселвания на всеки 8-12 дни, за да се покрие едно поколение на вредител.

– лесна логистика, възможност за евтина и производителна колонизация.

Важно: Основни минуси при, “Свободно разселване”:

 – яйцата на трихограмата не са защитени от хищни насекоми. Обикновено, до 10-15 % са загубите, които са отчетени и заложени в нормите.

 – чифтосването на мъжките и женските е минимално, не повече от 15%, при това положение женската се самоопложда, но снася само мъжки. 

– ефекта на биотопа, от паразитираните яйца на вредители е до 15%, (минимално второ поколение трихограма).

Метода се прилага в бившите Съветски републики, Индия, Пакистан и частично в Канада, САЩ и Китай.


“Капсулно разселване”

 – капсулата е целулозен контейнер, устойчив на влага и температурни колебания, саморазграждаща се в природата.

– колонизира се от 7-30 м. височина (в зависимост от летателният апарат и силата на вятъра), по 100 капсули на хектар.

– трихограмата е специално подготвена и има четири срока на излюпване (отраждане), като всеки един срок е с термин четири дни. 

– излюпването започва в рамките на първите 12 часа след колонизирането, и продължава в период на 12 дни, като всеки ден се излюпват приблизително равен брой трихограми.


Ефективност;

– основното определящо е своевременното колонизиране – преди началото на масовото яйцеснасяне или до пет дни след установен полет на неприятел.

– ефективността е огромна и моментална, една колонизация покрива напълно каламитета на едно поколение вредител.

– яйцата на трихограмата са защитени от хищни насекоми и атмосферни влияния.

– чифтосването на мъжките и женските е максимално, над 97 % 

– ефекта на биотопа от паразитираните яйца на вредители е над 90 %, (пълноценно второ и частично трето поколение трихограма).

Важно: Основни минуси при, “Капсулно разселване”:

– сложна логистика, заради обема на капсулите и специалните условия за съхраняване.

– специализирани сложни системи за колонизации, скъпи дронове и специализирано обслужване.

Метода се прилага в Франция, Испания, Германия, Италия, и др., страни от ЕС както и Швейцария, Канада, САЩ и Китай.

Мониторинг

При прилагането на био агент трихограма за растителна защита, мониторинга на вредителите е основата на успеха.

От изключителна важност е точно да се определи началото на летеж и на масово яйцеснасяне, тъй като трихограмата паразитира именно яйцата на вредителя.

Основните средства при мониторинга на вредителите са; феромонови и светлинни уловки, полезни модели (определят благоприятни температури и влага) и визуален контрол (най вече вечерно време на фарова светлина).

Имаме огромен опит и наблюдения в мониторинга на вредителите с феромонови уловки, полезни модели и визуален контрол.

Полезните модели, ни предупреждават от 3 до 5 дни предварително, за начало на отраждане на неприятеля в определен регион. Моделите са изключително точни, с погрешност +/- 1 ден.

Феромоновите и светлинните уловки, привличат неприятеля и фиксират началото на размножаването и яйцеснасянето. Качеството на феромоните, не винаги е добро, затова препоръчваме да се дублират феромони от различни производители!

Многобройни са били случаите, когато във феромоновите уловки отсъстват неприятели, а по растенията в полето откриваме масови вгризвания на гъсеници.

Повечето вредители от семейство Lepidoptera, могат и мигрират на големи разстояния, от 8 до 30 км. в ден, при ветровито време (всички сме наблюдавали как вятъра за секунди отнася пеперудата на десетки метри).

Ние:

-подаваме сигнал на базата на полезни модели към всичките ни партньори за начало на каламитет на икономически важните неприятели по региони (землища на няколко съседни села, радиус не повече от 30 км.).

– предупреждаваме за развитието на каламитета според моделите, и от обратни връзки на партньори (установен феромонов или визуален контрол).


Вие:

 – след нашият сигнал имате 3-5 дни, за да поставите феромонови или светлинни уловки.

– след поставяне на уловките е необходим визуален контрол на всеки три дни през първата седмица и на всеки два дни през втората седмица.

Нашите препоръки са:

Ако във уловките няма хванати вредители, а полезните модели показват масово яйцеснасяне или в съседни стопанства е установен летеж, препоръчваме да направите визуален мониторинг, вечер на светлина от фарове.

След установен начален летеж, и подаден сигнал е необходимо да бъде извършена колонизация в рамките от 3 до 7 дни.

Важно!

– трихограмата е био агент за растителна защита, който се бори с вредителите на стадий яйца, като паразитира яйцата им.

– срещу излюпили се ларви на вредителите трихограмата е безполезна.

– трихограмата не влияе и прилагането и не е свързана по никакъв начин с процесите на вегитация на растенията