Сливов плодов червей
Cydia funebrana 

Разред Lepidoptera, Сем. Tortricidae

Гостоприемници

Един от най опасните неприятели по сливата. Може да предизвика над 50% повреди по плодовете. Напада още трънка и джанка.

Жизнен цикъл

Сливовият плодов червей развива две три поколения годишно. Зимува като възрастна гъсеница в плътен пашкул в основата на стволовете, в пукнатините на кората, в повърхностния почвен слой, под растителните остатъци, в плодохранилищата.

Яйцеснасяне

Започва 5-10 дни след началото на летежа. Яйцата се снасят главно върху плодовете и по рядко по листата и клоните. Средната плодовитост на една женска варира от 20 до 85 яйца. Ембрионалното развитие протича за 8 до 14 дни.

Ларва

Гъсеницата първоначално е мръснобяла, а по-късно жълто-розова до червеникава.Тялото е покрито с редки космици. На дължина достига 15-16 mm.

Какавида

Какавидата е кафява, с жълт оттенък дълга 12-15 mm. Поместена е в мръснобял пашкул. 

Повреда

Гъсеницата пропълзява по плода и се вгризва под кожицата. В мястото се наблюдава отделяне на капчица смола. Първоначално се изгризват няколко повърхностни галерии, често по посока на дръжката. По този начин се прекъсва притока на хранителни вещества към плода. След няколко дни гъсеницата навлиза в дълбочина и изгризва галерия в месестата част на плода, около костилката. Повредените плодове спират растежа си, оцветяват се във виолетово и окапват, често заедно с гъсениците, които продължават да се хранят. Когато плодчетата са малки, за да завърши развитието си, една гъсеница може да повреди 2-3 плода. Гъсениците от второто поколение повреждат по един плод, тъй катро плодовете вече са нараснали. Повредените плодове преждевременно дават признаци на узряване и окапват. Галериите във вътрешността им са изпълнени с окръглени зърнести екскременти и огризки. Понякога прибраната реколта съдържа значително количество гъсеници, които продължават да се изхранват.