Памукова нощенка
Helicoverpa armigera

Разред Lepidoptera, Сем. Noctuidae

Гостоприемници

Helicoverpa armigera е известна у нас като памукова нощенка. Тя е полифаг и напада над 200 култури. Предпочита соя, царевица,слънчоглед,доматите, нахут и грах, люцерна и тютюн и др. Може трайно да се намножи в районите, където се отглеждат предпочитаните й гостоприемници.

Жизнен цикъл

Пълният жизнен цикъл (от яйце до възрастно) продължава между 28 и 45 дни при средна температура 25°C и относителна влажност 70%.

Мъжките и женските екземпляри се различават по цвета. Възрастните мъжки са зеленикаво-сиви, а женските – оранжево-кафяви. Дължината на тялото варира между 12 и 20 mm, а размахът на крилата е 30-40 mm.

Яйцеснасяне

Женските снасят яйцата си при температури над 21-23 0С. Яйценосният период продължава около 20 дни. Средната плодовитост е 500 яйца. Яйцата обикновено се отлагат по едно и рядко по две-три или повече. Женските предпочитат генеративните органи на растенията (бутони, цветове, чушки, бобове, плодни кутийки и др.), но снасят и по листата, особено в началото на вегетацията.

Яйцата са полусферични, с диаметър 0,5 – 0,6 mm и 26-28 радиални ребра. При снасянето са бели, но потъмняват с развитието на ембриона до сиво-кафяви преди излюпването. Ембрионалното развитие продължава от 3 до 10 дни.

Ларва

Новоизлюпените гъсеници са белезникави, с черна глава. Възрастните гъсеници варират по оцветяване в зелено, жълто-зелено, сиво-зелено до розово и червено-кафяво.

Гъсениците се хранят с онези части на растенията, по които са снесени яйцата, но предпочитат генеративните органи и постепенно се прехвърлят по тях. Листата първоначално се скелетират, а след това по тях се изгризват големи отвори.
Цветовете и плодните пъпки се нагризват и обикновено окапват. По плодовете на доматите се изгризват отвори с различна големина и дълбочина. Гъсениците изгризват входен отвор в плодовете на пипера и навлизат във вътрешността им където се хранят със семето. По подобен начин се повреждат и зърната в шушулките на бобовите култури. Гъсениците изгризват също съдържанието на плодните кутийки на памука и тютюна, хранят се със зърната и свилата на царевицата, повреждат плодните части и на други растения. За пълното си развитие една гъсеница може да повреди от 2 до 5 плодни кутийки или плода. Изхранването продължава 2-3 седмици.

Какавида

Какавидният стадий е с продължителност 12-14 дни. Какавидата е червено-кафява, понякога със зеленикав оттенък. Дължината й достига 15-20 mm.

Памуковата нощенка (Helicoverpa armigera Hübner) е една от най-често срещаните и с огромно икономическо значение при царевицата.

Климатичните условия у нас са благоприятни за развитието ú, тя често се намножава масово и нанася значителни повреди:

– отначало гъсениците се хранят със свилата, след това нагризват отделни зърна в кочана. Повредите от гъсениците на памуковата нощенка благоприятстват развитието на гъбни патогени.

– в кочаните на царевицата са констатирани редица микотоксини: фумонизини, трихотецетени и зеараленон, които попадайки в храната и домашните животни, индуцират развитието на стомашни разстройства.

– загубите на зърно достигат 15–30%