Трихограма еванесценс

Trichogramma evanescens

Трихограми (Trichogrammatidae) е цяло семейство от паразитиращи насекоми (микро оси), които се хранят с яйцата на различни вредители по селскостопанските култури. Трихограмите са много малки, по размер не надвишават един милиметър.

Откривайки яйцеснасяне от вредителя (различни представители на сем. Lepidoptera), трихограмата снася едно или няколко свои яйца (зависи от размера на гостоприемника) във всяко едно яйце, което е намерила, и така докато привърши запасите си. Насекомото е много добре приспособено към условията на живот, при които се среща гостоприемникът му. Няколко часа след като трихограмата е снесла своето яйце от ембриона се изюпва паразитираща личинка, която веднага започва да се храни, унищожавайки гостоприемника си. Растежът и развитието на личинката продължават около две седмици, което зависи в голяма степен от външните климатични условия, като може да се разтегне до три седмици при ниски температури.

Когато личинката завърши своето развитие, тя се превръща във възрастно насекомо, разкъсва обвивката на яйцето на гостоприемника и излита, за да даде живот на следващо поколение. Една женска през живота си снася до 80 яйца.

Trichogramma evanescens е ефективна за контрол на Царевичен стъблен пробивач, Нощенки, Ливадна пеперуда и др.

Култури: Царевица, Слънчоглед, Лозя, Пипер, Боб, Ориз, Памук, Зеле и др.