Пакет – Индивидуал Топ – Памуковата нощенка (Helicoverpaarmigera):

BioAgent – Evanescens

1 колонизация по 10 капсули на декар
Действието на трихограммата е не по-малко от 12 дни

В дадения пакет се прилага трихограма Evanescens – вид, които изключително добре паразитира яйцата на памуковата нощенка. Самостоятелно този вид трихограма може да осигури над 90% ефикасност срещу неприятеля.

Даденият пакет защитава посевите само от едно поколение на памуковата нощенка.

В случай, че се наблюдава летеж на неприятеля се препоръчва допълнително още едно разселване.

* Във всеки пакет, който закупите, е включена услугата по разселване (колонизация) с дрон.

Забележка: Пакетът за капсулно разселване ще се предлага от 2024 г.