Детелинова нощенка  Discestra (Mamestra) trifolii Hfn

Разпространена е навсякъде в България. Поврежда повече от 40 вида растения, между които зеленчукови и тиквови култури, овощни разсадници, ябълки, вишна, кайсия, памук, цвекло, тютюн, коноп, слънчоглед, царевица, соя, грах, люцерна, детелина и др.  Зимува какавидата в почвата. Възрастните летят от април до октомври и развиват 3 поколения.

Яйцата се снасят по листата на цвекло, царевица, слънчоглед, грах и др.

Яйцата се снасят поединично, рядко в групи от 2 до 20.  Една женска снася 100-200 яйца. Първо поколение се развива по плевели. Второто поколение мигрира по културни растения, където повреждат цветните бутони, цветовете, кутийките на лен, памук, тютюн и др. какавидират в почвата.

Мониторинг с феромонови уловки. Параметрите и сроковете за разселване на трихограма е както при люцерновата нощенка. Същото важи и за разселване в капсули.

Особености при контрола на неприятеля. Първото поколение се развива по плевелите, по периферията на блоковете, където се хранят гъсениците. Поради тази причина първото разселване на трихограма трябва да се направи по периферията на блоковете, в това число и по плевелите. Последващите разселвания по културните растения се провеждат двукратно в периода на яйцеснасяне на второ поколение и на трето поколение. Както при люцерновата и други нощенки, като се отчитат зоните на ефективност на трихограмата по хидротермичния коефициент (отпимален ХТК 0,9-1), а 0,5-0,8 или 1,3-1,7 води до увеличаване на нормата с 30-40%, а броя на разселванията с още 1-2.