Технически култури и вредители

null

Царевица

Икономически важни неприятели (фитофаги):

Царевичен стъблен пробивач (Ostrinia nubilalis Hbn.) е най-опасният неприятел по царевицата. Той нанася биологични и технични поражения. Загубите на зърно достигат 15–40%.

Научете повече

 

 

 

 

 

 

 

 

null

Слънчоглед

Икономически важни неприятели (фитофаги)

Ливадна пеперуда Lоxostege stricticalis L. е най-опасният неприятел по слънчогледа. Повсеместно разпространена в България.

Научете повече

 

 

 

 

 

 

 

null

Памук

Икономически важни неприятели (фитофаги):

Памукова нощенка Helicoverpa armigera Hb.

Повсеместно разпространен вид. Поврежда много култури, включително памук.

Научете повече

 

Последвайте ни в социалните мрежи: