Царевичен стъблен пробивач (Ostrinia nubilalis Hbn.)

.

Икономически важни неприятели (фитофаги) в царевицата:

Царевичен стъблен пробивач (Ostrinia nubilalis Hbn.) е най-опасният неприятел по царевицата. Той нанася биологични и технични поражения:

– При биологичните поражения, загубите на зърно достигат 15–40%, както и води до рязко увеличаване на заразяването с главня и фузариоза.

– При  техничните поражения, от пречупването на стъблата и кочаните в резултат от вредната дейност (храненето) се затрудняват механизираното прибиране на реколтата – загубите достигат 50–80%

В България царевичният стъблен пробивач  развива  1–2 поколения годишно.

 

 

Вредители

vzrastno

Възрастно

jayce

Яйца

Larva_1

Гъсеница

Larva_2

Гъсеница

probivach

Стъблен пробивач

Povredi_2

Повреда

Povredi_1

Повреда

Povredi_3 fuzario

Повреда

Разселване на трихограма за борба и контрол над Царевичният стъблен пробивач (Ostrinia nubilalis).

Началното на яйцеснасянето, протича от 2 до 7 дни, по долната страна на листата на групи по 10–25–90 яйца.

Съществуват два метода за колонизация (разселване) на трихограмата, свободно и капсулно. И двата метода ги практикуваме и са успешни при правилното соблюдение на технологията:

– При свободното разселване, се колонизира трихограма, на порции във вид на яйца от височина 7-12 метра., като по този начин яйцата се разстилат на голяма площ от върховете на растението и до земята. Трихограммата започва да се излюпва в рамките на 2-6 часа след колонизирането и веднага започава да действа, като излюпването продължава в период до 10-12 дни.

Даденото разселване може да бъде извършено само от късна вечер и до сутринта при температури от +14 до +28° C.

Ефективноста при такова разселване е огромна и моментална но кратноста на колонизация е до 8-12 дни. При, свободно разселяната трихограма, чифтосването на мъжките и женските е минимално, не повече от 15%, при това положение женската се самоопложда но снася само мъжки.  Тоест необходими са две  разселвания на всеки 8-12 дни, за да се покрие едно поколение на вредителя. Метода се прилага в Канада, Китай и бившите съветски страни.

Капсулата е целулозен контейнер устойчив на влага и температурни колебания, саморазграждаща се в природата. Колонизира се от 7-30м. височина (в зависимост от летателният апарат), по 10 капсули на декар.

При капсулното разселване, ние колонизираме трихограма, три срока на раждане (в Германия дори шест), 1/3 – се ражда в рамките на 2-3 часа; 2/3 – на четвъртият ден; и 3/3 на осмият ден. По този метод само с едно разселване гарантирано покриваме период до 12 дни.

Първото разселване на трихограмата започва, когато се достигне праговия брой уловени мъжки чрез свето и феромонови уловки, или чрез визуален анализ, при плътност 2,0–2,5 яйчни купчинки на 100 растения.