Люцернова нощенка Heliothis  viriplaca  Hfn.

Повсеместно разпространен в Европа. Поврежда люцерна, лен, соя, нахут, фий, грах, детелина, сладка детелина, еспарзета, слънчоглед, царевица, зеленчуци, домати, памук, цвекло, и др. Зимува като какавида в почвата. Пеперудите летят от май до октомври. Плодовитостта на една женска е 600-800-1500 яйца.

Важно! Яйцата се снасят разпръснато  –по 1-3 на листа, цветове и по треви. Гъсениците повреждат цветовете, бутоните, семената в бобовете, кутийките на памука. В България развива 2-3 поколения годишно. При плътност 3 гъсеници на растение при памука добивът намалява с 25-30%.

Мониторинг с феромонови уловки. Уловките се поставят  7-10 дни преди началото на летеж. Преглеждат се ежедневно за поява на първи уловени пеперуди. След това – веднъж на 3-5 дни. Уловките се закачат на дървени или метални колове (пръти) под ъгъл 60 градусов на височина 70-90 см.

Разселване на трихограмата. В райони с благоприятни условия ХТК е 0,9-1,2. При залавяне на 3-4 мъжки за първо поколение и 7-8 за второ поколение, след 3 дни трябва да се направи първото разселване на трихограма. За контрол при зеленчуци, слънчоглед и памук за първото разселване, при средна плътност на неприятеля се разселват  пак. След 5-6 дни се повтаря. По-нататък– според броя уловени пеперуди.

Капсулно разселване. Обикновено се правят 1-2 разселвания срещу всяко поколение. Норма: на 1 ха – 20 капсули, във всяка от които има  по 400 трихограми, при средна плътност на нощенката. Или 500 трихограми при висока плътност на нощенката.