Памукова нощенка Helicoverpa armigera Hb.

Повсеместно разпространен вид. Поврежда много култури, включително памук. Зимува като какавида в почвата на дълбочина 5-10 см. Възрастните летят от началото на юни до ноември. Една женска снася от 500 до 2700 яйца.

Яйцата се снасят единично, рядко по 2-3 яйца по листата, генеративните органи (цветове, прицветници, свилата на царевицата, метлицата) и др. Гъсениците живеят 15–22 дни, минавайки през 6 ларвни възрасти. Оптималната температура за гъсениците е между 22-28 градуса. Хранят се с над 250 вида растения.

Гъсениците от първа възраст повреждат връхните листа на памука, царевицата, домати, люцерна.  От втора възраст до края на развитието си гъсениците се хранят с генеративните органи: цветове, завръз, кутийките на памука, зърната в царевичните кочани, бобовете на нахута и др. Развиват се и по плевели. В България развива  2-3 поколения. Женските по време на снасянето на яйца са привлечени от мравчена и оксалова киселини, секретирани от памука в извънцветните нектарници.

Яйцеснасянето започва 3-4 дни след началото на летеж на пеперудите. Яйцата се снасят по листа, цветове, прицветници.  При доматите и нахута – по листата, бутони, цветове, при царевицата – по свилата на кочана. При памука – яйцеснасянето е само в началото на бутонизация.  Именно поради това, първото поколение на нощенката се развива по плевели и по люцерна, нахут, домати, и тикви.  Първото разселване на трихограма се прави по периферията на нивите по плевелите до  30 хиляди индивида/ ха или 0,4 гр.

Зимуващите какавиди издържат температура до -13 градуса. Но даже при загиване на 70-80% от какавидите, числеността на нощенката бързо се увеличава.

При царевицата, нощенката се храни по свилата на кочана, а после и със зърната на кочана. При доматите – с листата, бутоните и плодовете, при люцерната – листата и пъпките. Една гъсеница поврежда до 20 плодни органи при памука и до 12 кочана при царевицата.

Прагът на икономическа вредност при памука е 8-10 гъсеници на 100 растения или 3-5 при тънковлакнестия памук. При домати – 15-20 яйца на 100 растения при първо поколение 40-90 яйца на 100 растения при второ поколение. При царевицата 12-17 яйца при първо поколение и 30-80 яйца при 2-ро поколение.

Pamukova vzrastno 2

Възрастно

jayca pamukova

Яйца

pamukova larva

Ларва

pamukova kukolka

Какавида

povreda

Повреда

larva povreda

Повреда

povreda 1

Повреда

Альтернариоз-подсолнечника

Повреда

Разселване на трихограмата

В районите, където има благоприятни условия за развитие на трихограмата (ХТК=0,9-1,2) първото разселване на трихограмата се прави в началото на яйцеснасяне, второ разселване -в периода на масово яйцеснасяне. Ако периодът на летеж е удължен, прави се допълнително разселване 5-7 дни след второто.  По-нататъшният контрол на нощенката е за сметка на размножаването на разселените трихограми.

В райони, където има неблагоприятни условия за развитие на трихограмата, се провеждат допълнително 1 или 2 разселвания.

Капсули с трихограма.  В една капсула има по 500 трихограми.  За едно разселване са нужни 200 капсули/хектар. Една капсула трябва да се падне на площ от  50 м2. Това означава, че една трихограма се пада на 10 м2 от площта. Не е достатъчно, но в друг случай са нужни твърде много трихограми. Според  нашия и чуждестранния опит, трихограма от най-добро качество паразитира до  70-92 % от яйцата на нощенката.