Ливадна пеперуда Lоxostege stricticalis L. е най-опасният неприятел по слънчогледа

Повсеместно разпространена в България. Гъсениците повреждат растения от 35 семейства, особено слънчоглед, цвекло, бобови, житни треви, коноп, царевица и просо.

В България развива 3-4 поколения годишно. Летежът на възрастните е от април до октомври. Най-масов е летежът през юни-юли. Възрастните са активни след смрачаване и през нощта.  Една женска снася 150-160 яйца от долната страна на листатав. Яйцата се снасят разпръснато – поединично или в групи от 5-10 яйца, в продължение на 5-25 дни. Яйцата се паразитират от трихограма. Прагът на икономическа вредност е 5-10 гъсеници/м2. На слаби и проредени посеви – 3-5 гъсеници/м2. Гъсениците се хранят с надземните части на растенията, листа, цветове и завръзи, оплитайки ги с паяжинни нишки. Гъсениците извършват масова миграция. Какавидират в почвата, растителните остатъци във вертикално разположени пашкули. Зимува като напълно развита ларва в копринен пашкул в почвата. За ливадната пеперуда е характерно периодично масово намножаване.

vzrastno peperuda

Възрастно

jayca peperuda

Яйца

larva peperuda

Ларва

povreda peperuda

Повреда

Разселване на трихограма

При масово размножаване на вида се колонизира Trichogramma spp. срещу второ и трето поколение. При много висока плътност на ливадната пеперуда са нужни минимум 3 разселвания.

Мониторинг с феромонови уловки. При улавяне на 2-5 мъжки/уловка – след 3 дни се разселва трихограма.

Капсулно разселване. При висока численост на неприятеля 1-2 разселвания за всяко поколение при норма  100 капсули/ха. В една капсула има 2000 трихограми, което е 4 г/ха.