Зелева нощенка Mamestra brassicae L. 

Повсеместно разпространена. Поврежда зеленчукови култури, индустриални култури, като слънчоглед, цвекло, мак, грах, тютюн, соя, домати, картофи, царевица, лен, коноп,  фъстъци, лоза и др. Зимуват като какавиди в почвата. Пеперудите летят от май до септември. Яйцата се снасят по долната страна на листата в група по 30-150 яйца. Една женска снася 600-2700 яйца. Гъсеницата се храни с листата на зелето, но влиза и в главите. При царевицата се храни с листата и зърната в кочаните. Поврежда и листа и плодове на ябълка, грозде и др.

Прагът на икономическа вредност е 1-3 гъсеници на едно растение при ранното зеле и 5 гъсеници на растение при късното зеле, при захарното цвекло – 5% нападнати растения и 6-8 гъсеници/м2.

Използване на трихограма за зелевата нощенка.

Разселване в неблагоприятни за развитието на трихограма райони с ХТК 0,5-0,8 или 1,3-1,7 – увеличава се кратността на разселване, обикновено срещу второ поколение. При ръчно разселване (в оранжерии или при зеленчукови култури) се разселва трихограма в 300 или 400 пункта/ха по схема 5х5 м.

Мониторинг с феромонови уловки. При улавяне на една уловка на 3-4 мъгки при първо поколение и 7-8 при второ – започва разселване на трихограма. Капсулна технология за разселване. На 1 хектар – 200 капсули, във всяка от които има 300-500 трихограми. Срещу всяко поколение се прави по едно разселване. Тези показатели зависят от плътността на нощенката, на базата на брой уловени мъжки пеперуди от феромоновите уловки.