Гамозначна нощенка Autographa gamma L

Повсеместно разпространена в България. Поврежда много култури: касис, ябълка, круша, декоративни растения, слънчоглед, царевица, зеленчуци, картофи.

Зимуват като гъсемици, какавиди и пеперуди. Летежът е от април до ноември. Средната плодовитост на 1 женска е между 500-1500 яйца. Важно – снесените яйца са разпръснати по 1-2-3-6 яйца по долната страна на листата. Това затруднява откриването им от трихограмата. Гъсениците се хранят с повече от 90 вида растения. В България има 3 поколения годишно. Прагът на икономическа вредност е 10 гъсеници/м2.

За да се получи приемлива ефективност от използването на трихограма, трябва да се увеличи както нормата, така и броя на разселванията.

Разселването е както при люцерновата нощенка, при съблюдаване на резултатите от мониторинга с феромонови уловки.  При масово разпространение и висока плътност, необходимо е да се направят 3 разселвания в райони, където ХТК е = 0,9-1,2. В останалите райони – допълнителни разселвания или увеличена норма.