Ливадна пеперуда
Loxostege sticticalis

Разред Lepidoptera, Сем. Crambidae

Гостоприемници

Най-опасният вредител по слънчогледа

Вредител по широка гама зеленчукови и полски култури, включително: моркови, фасул, захарно цвекло, пшеница,ечемик, слънчоглед, домати и картофи, най-големи щети нанася на захарното цвекло.  

Разпространена в Южна и Източна Европа, Канада и Северна Азия.

Ларвите се хранят с листа и корени. При храненето по листата остават жилки, а повредените листа стават кафяви.Ливадната пеперуда създава 3-4 поколения в зависимост от климата.

Развитието на насекомите зависи от температурата и валежите по време на храненето на ларвите, развитието на какавидите и яйцеснасянето на молеца (оптималният хидротермичен коефициент е от 0,9 до 1,7). Хиберниращите ларви оцеляват лесно след продължителни периоди на много ниски зимни температури до -40 °C.

Яйцеснасяне

Снасят се поединично или на малки партиди по долната страна на листата или в почвата.

Плодовитостта варира от 3 до 300 яйца, максимум до 600 яйца. Яйцата се снасят по долната страна на листата, по кълновете и почвата, на партиди (2-3 и повече, понякога

до 20 яйца) или поединично. Развитието на яйцата трае 2-15 дни.

Какавиди

Какавидите се различават по оцветяване (от жълтеникаво до тъмнокафяво) и тегло на тялото (от 12 до 60 mg).

Развитието на какавидите продължава 7-38 дни.

Възрастни

Дължина на крилата на мъжкия 18-20 mm, а на женската 20-26 mm. Основният цвят на предните крила е жълтокафяв с шарка от светли и тъмни петна. Възрастните летят през различни периоди в зависимост от зоната, като полетът им често се удължава; възрастните от зимното поколение летят през май и юни, а първото поколение лети през юни и юли, молците от второто поколение летят през юли и август, а от третото-четвъртото поколение – през август и септември.

За началото на яйцеснасянето женските се нуждаят от нектар. В търсене на места, подходящи за хранене и яйцеснасяне, възрастните са способни да прелетят десетки километри.