Ноќна пеперутка Discestra (Mamestra) trifolii Hfn

Распространета е низ цела Бугарија. Оштетува повеќе од 40 видови растенија, вклучувајќи градинарски култури и тиква, овошни насади, јаболка, цреши, кајсии, памук, цвекло, тутун, коноп, сончоглед, пченка, соја, грашок, луцерка/јонџа, детелина и друго. Коконот презимува во почвата. Возрасните летаат од април до октомври и развиваат 3 потомства.

Јајцата ги положуваат на листовите од цвекло, пченка, сончоглед, грашок и друго.

Јајцата ги положуваат поединечно, ретко во групи од 2 до 20. Една женка снесува од 100 до 200 јајца. Првата потомство се развива врз плевели. Второто потомство мигрира во култивирани растенија, каде што ги оштетува цветните пупки, цветовите, ленот, памукот, тутунот и други. Коконот се развива во почвата.

Следење/мониторинг со феромонски стапици. Параметрите и роковите за раселување на трихограмата се исти како и за Discestra (Mamestra) trifolii. Истото важи и за раселувањето со капсули.

Карактеристики кај контролот врз штетниците. Првото поколение се развива врз плевелот, на периферијата на блоковите каде што се хранат гасениците. Поради оваа причина, првото раселување на трихограмата (Trichogramma) треба да се направи на периферијата на блоковите, вклучувајќи ги и плевелите. Наредните раселувања врз земјоделските посеви се вршат двапати за време на периодот на положување на јајцата на второто поколение и третото поколение. При што кај Discestra (Mamestra) trifolii и другите ноќни пеперутки, земајќи ги предвид зоните на ефикасност на трихограмот (Trichogramma) според хидротермалниот коефициент (оптимален ХТК 0,9–1), а 0,5–0,8 или 1,3–1,7 доведува до зголемување на нормата со 30–40%. а бројот на раселување за уште 1–2.