Карадрина (Spodoptera exigua) Hbn.

Оштетува повеќе од 120 култури: домати, компири, памук, пченка, соја, зеленчук, грашок, модар патлиџан, јаболко, дуња, багрем, даб, плевел и друго.

Ја поминува зимата како пашкул во почвата. Во Бугарија се развива 3–4 потомства годишно. Пеперутките летаат од месец мај до ноември. Една женка снесува 500–2000 јајца.

Јајцата се положуваат на групи од 5–20–50 до 250 на долниот дел од листовите и ги покриваат јајцата со влакна одвоени од стомакот на женката. Јајцата не ги покриваат веднаш, туку 1–2 до 5 часа по положувањето. Гасениците од првото потомство се развиваат врз плевели и јонџа. Второто и следните потомства ги оштетуваат генеративните органи, кочанот од пченката, сончогледот, зеленчукот и др. Раселувањето на трихограмот (Trichogramma) треба да се случи 1–3 дена пред положувањето на јајцата на штетниците. На тој начин, трихограмата (Trichogramma) ќе може да ги паразитира пред женската пеперутка да ги покрие со влакна.

Раселување на трихограмот (Trichogramma)  — исто како и кај другите ноќни инсекти, важно е во кои области/реони. Поволни услови за трихограма се ХТК = 0,9–1,2.

Онаму, каде што ХТК = 0,5–0,8 или 1,3–1,7 се очекува помала ефикасност. Треба да се користи само видот T. evanescens. Нагласуваме дека при раселување на трихограмата во приватни зеленчукови бавчи, раселувањето мора да биде најмалку 400 единици по хектар според шемата 5х5 м. Трихограмот се раселува само наутро или надвечер. Активен е од 7:00 до 11:00 часот и од 16:00 до 20:00 часот.

Феромонски стапици за одредување на стапката и времето на раселување. Два или три дена по фаќањето на 3–4 машки пеперутки / стапица за првото потомство и 7-9 за второто, се врши раселување на трихограма (Trichogramma).