Ливадската пеперутка Loxostege sticticalis L. е најопасниот непријател на сончогледот

Исклучиво распространета во Бугарија. Гасениците ги оштетуваат растенијата од 35 семејства, особено сончогледот, цвеклото, мешункастите, житариците, конопот, пченката и просото.

Во Бугарија Ливадската пеперутка развива 3–4 поколенија годишно. Возрасните летаат се од април до октомври. Најмасовен е летот во јуни–јули. Возрасните се активни во самрак и ноќе. Една женка положува околу 150–160 јајца на долната страна на лисјата. Ливадската пеперутка /Loxostege sticticalis L/ ги положува јајцата расфрлани — поединечно или во групи од 5-10 јајца во продолжение на 5 до 25 дена. Јајцата се паразитираат со трихограма (Trichogramma). Прагот на економска штета е 5–10 гасеници / м2. На слаби и ретки култури — 3–5 гасеници / м2. Гасениците се хранат со надземните делови од растенија, лисја, цвеќиња и јазли, испреплетувајќи ги со пајажина. Гасениците вршат масовна миграција. Пашкулите на штетеникот односно на Ливадската пеперутка се обликуваат во почвата, растителните остатоци во вертикално наредени кожурци. Презимуваат како гасеници во кожурци во почвата. Ливадската пеперутка се карактеризира со периодично масовно размножување.

vzrastno-peperuda-gr

Возрасен

jayca-peperuda-gr

Јајца

larva-peperuda-gr

Ларва

povreda-peperuda-gr

Оштетување

Раселување на трихограма (Trichogramma)

Расфрланите јајца на Ливадската пеперутка /Loxostege sticticalis L/ ги отежнуваат женките на трихограма (Trichogramma), кои имаат слаб капацитет на раселување и не можат да ги бараат јајцата на штетникот на поголема оддалеченост. Затоа, при висока густина на ливадската пеперутка, потребни се најмалку 3 раселувања на трихограма (Trichogramma).

Следење/мониторинг со феромонски стапици. При фаќање на 2 до 5 мажјаци / стапица — по 3 дена трихограмот се раселува.

Преселување со капсули. При голем број штетници, 1 до 2 раселувања за секое поколение по стапка од 200 капсули / ха. Во една капсула има 300–500 трихограми, што е 1,2–1,25 г/ха. Масовната репродукција на ливадската пеперутка се јавува на секои 10-12 години. Остатокот од времето бројката не е многу висока.