ПАКЕТ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

Разселване (колонизация) на трихограма

Ние отглеждаме, доставяме и извършваме разселването на трихограма за нашите клиенти. Във всеки пакет, който закупите, е включена услугата по разселване (колонизация) с дрон.

„ОРГАНИК ИНВЕСТ БИО ЗАЩИТА“ ООД предлага на партньорите си два метода на разселване на трихограма:

 • свободно разселване
 • капсулно разселване (от селскостпански сезон 2023 г)
 • За заявки, мониторинг и допълнителна информация потърсете и партньорите ни от “БиоАктив и ГрийнАктив” ООД. Техните консултанти в цяла България, са на разположение ежедневно. Може да се свържете с тях, на националният им телефон: 0883 25 81 88

За заявки, мониторинг и допълнителна информация потърсете и партньорите ни от “БиоАктив и ГрийнАктив” ООД. Техните консултанти в цяла България, са на разположение ежедневно.

Може да се свържете с тях, на националният им телефон: 0883 25 81 88

Свободно разселване

При свободното разселване, трихограмата се колонизира на порции във вид на яйца с какавиди на трихограма, от височина 7-12 метра, като по този начин яйцата се разстилат на голяма площ от върховете на растението до земята. Трихограмата имагинира в рамките на 2-3 часа след колонизирането и веднага започава да действа.

Разселването може да бъде извършено от късна вечер до сутринта при температури от +14 до +25°C.

Ефикасността при такова разселване е огромна и моментална, но колонизацията трябва да се повтори след 7-10 дни. Методът се прилага в Канада, Китай и бившите съветски републики.

ЦАРЕВИЦА

Пакет Комплекс – BioControl UNIVERSAL:

Против Царевичен Стъблен Пробивач (OstrinianubilalisHbn.) и Памукова Нощенка (Heliroverpa armigera Hb.)

две колонизации 350 000 бр. на хектар
Периодичност на колонизация: през 8-12 дни (в зависимост от средната статистическа температура за периода)

Първо и Второ разселване (колонизации) – Микс трихограмма Brassicae и трихограмма Evanescens, срещу Царевичен Стъблен Пробивач (Ostrinia nubilalis Hbn.) и Памуковата Нощенка (Heliroverpa armigera Hb.).

Пакетът покрива:

 • Две поколение – Царевичен Стъблен Пробивач (Ostrinianubilalis )
 • Едно поколение – Памуковата Нощенка (Heliroverpa armigera Hb.)

*При своевременно внасяне, гарантира качествена ефикасност върху поколенията на вредителите, над 90%

Във всеки пакет, който закупите, е включена услугата по разселване (колонизация) с дрон.

Пакет Комплекс – BioControl TOTAL:

Против Царевичен Стъблен Пробивач (Ostrinia nubilalis Hbn.)  и Памукова Нощенка (Heliroverpa armigera Hb.)

три колонизации 500 000 бр. на хектар
Периодичност на колонизациите: през 8-12 дни (в зависимост от средната статистическа температура за периода)

В дадения пакет се прилага:

 • Първо, Второ и Трето, разселване (колонизации) – Микс трихограмма Brassicae, Evanescens, Pintoi, срещу Царевичен Стъблен Пробивач (Ostrinia nubilalis)  и Памуковата Нощенка (Heliroverpa armigera Hb.)
 • Пакетът покрива до две поколения – Царевичен Стъблен Пробивач (Ostrinianubilalis)
 • Две поколения – Памуковата Нощенка (Heliroverpa armigera Hb.)

* При своевременно внасяне, гарантира качествена ефикасност върху поколенията на вредителите, над 90%

* Във всеки пакет, който закупите, е включена услугата по разселване (колонизация) с дрон.

СЛЪНЧОГЛЕД

Пакет Комплекс – BioControl UNIVERSAL-S:

Против Памукова Нощенка (Heliroverpa armigera Hb.) и други Нощенки

две колонизации 350 000 бр. на хектар
Периодичност на колонизация: през 8-12 дни (в зависимост от средната статистическа температура за периода)

В дадения пакет се прилага:

 • Първо и Второ разселване (колонизации) – Микс трихограмма Evanescens, Pintoi срещу Памуковата Нощенка (Heliroverpa armigera Hb.) 
 • Пакетът покрива:
 • Две поколение – Памуковата Нощенка (Heliroverpa armigera Hb.)

* При своевременно внасяне, гарантира качествена ефикасност върху поколенията на вредителя, над 90%

* Във всеки пакет, който закупите, е включена услугата по разселване (колонизация) с дрон.

Пакет Комплекс – BioControl TOTAL-S:

Против Памукова Нощенка (Heliroverpa armigera Hb.) и други Нощенки

две колонизации 500 000 бр. на хектар
Периодичност на колонизация: през 8-12 дни (в зависимост от средната статистическа температура за периода)

В дадения пакет се прилага:

 • Първо и Второ разселване (колонизации) – Микс трихограмма Evanescens, Pintoi срещу Памуковата Нощенка (Heliroverpa armigera Hb.) и други Нощенки 
 • Пакетът покрива:
 • Четири поколение – Памуковата Нощенка (Heliroverpa armigera Hb.) и други Нощенки

* При своевременно внасяне, гарантира качествена ефикасност върху поколенията на вредителя, над 90%

* Във всеки пакет, който закупите, е включена услугата по разселване (колонизация) с дрон.

ЛОЗЯ

Пакет КомплексBioControl TOTAL-V:

Против Шарен Гроздов Молец, Еднопоясен Гроздовмолец (Еupoecilia ambiguella Hb), Лозова Листозавивачка (Sparganothis pilleriana Schiff), и други Нощенки

две колонизации 500 000 бр. на хектар
Периодичност на колонизация: от началото на май до края на август

В дадения пакет се прилага:

 • Микс  трихограмма Evanescens, Pintoi –  Против;  Шарен Гроздов Молец, Еднопоясен Гроздовмолец(Еupoecilia ambiguella Hb), Лозова Листозавивачка(Sparganothis pilleriana Schiff), и други Нощенки

* При своевременно внасяне, гарантира качествена ефикасност върху поколенията на вредителя, над 90%

* Във всеки пакет, който закупите, е включена услугата по разселване (колонизация) с дрон.

ПАМУК

Пакет Комплекс – BioControl TOTAL-C:

Против – Памукова Нощенка (Heliroverpa armigera Hb.), Люцернова или Ленена  Нощенка (Heliothis viriplaca Hfn.), Детелинова Нощенка (Discestra trifolii Hfn.), Карадрина или Доматена Нощенка (Spodoptera exigua Hbn.), Зимна Нощенка (Agrotis segetum Sehiff.) и други Нощенки

две колонизации 500 000 бр. на хектар
Периодичност на колонизация: от началото на май до края на август

В дадения пакет се прилага:

 • Микс  трихограмма Evanescens, Pintoi –  Против;  Памукова Нощенка  (Heliroverpa armigera Hb.), Люцернова или Ленена  Нощенка (Heliothis viriplaca Hfn.), Детелинова Нощенка (Discestra trifolii Hfn.), Карадрина или Доматена Нощенка (Spodoptera exigua Hbn.), Зимна Нощенка (Agrotis segetum Sehiff.) и други Нощенки

* При своевременно внасяне, гарантира качествена ефикасност върху поколенията на вредителя, над 90%

* Във всеки пакет, който закупите, е включена услугата по разселване (колонизация) с дрон.

Люцерна, Коноп, Просо, Соя, Грах, Тютюн, Цвекло

Пакет Комплекс – BioControl TOTAL:

Против –  Люцернова или Ленена  Нощенка (Heliothis viriplaca Hfn.), Детелинова Нощенка (Discestra trifolii Hfn.), Карадрина или Доматена Нощенка (Spodoptera exigua Hbn.), Зимна Нощенка (Agrotis segetum Sehiff.) Памукова Нощенка (Heliroverpa armigera Hb.) и други Нощенки

две колонизации 500 000 бр. на хектар
Периодичност на колонизация: от май до края на август

В дадения пакет се прилага:

 • Микс  трихограмма Evanescens, Pintoi, Аchaia –  Против;   Люцернова  или Ленена  Нощенка (Heliothis viriplaca Hfn.), Детелинова Нощенка (Discestra trifolii Hfn.), Карадрина или Доматена Нощенка (Spodoptera exigua Hbn.), Зимна Нощенка (Agrotis segetum Sehiff.), Памукова Нощенка  (Heliroverpa armigera Hb.) и други Нощенки

*При своевременно внасяне, гарантира качествена ефикасност върху поколенията на вредителя, над 90%

* Във всеки пакет, който закупите, е включена услугата по разселване (колонизация) с дрон.

Ефективността на всеки един от пакетите зависи от прилагането им в точния момент при подходящи метеорологични условия!

* Във връзка със инфлационните процеси, цените на услугата се актуализира всеки понеделник. Гарантирани са цените на платен пакет!

Капсулно разселване

От следващият земеделски сезон „ОРГАНИК ИНВЕСТ БИО ЗАЩИТА“ ООД ще предложи на фермерите нов, по-удобен начин за разселване на трихограма – капсулно разселване.

Капсулата е целулозен контейнер, устойчив на влага и температурни колебания, саморазграждаща се в природата. Колонизира се от 7-30 м. височина (в зависимост от летателния апарат), по 10 капсули на декар.

При капсулното разселване колонизираме трихограма, която е в три степени на развитие (в Германия и повече), 1/3  имагинира в рамките на 2-3 часа; 1/3 – на четвъртия ден; и 1/3 – на осмия ден. По този метод само с едно разселване гарантирано покриваме период до 12 дни.

Пакет: Индивидуал Топ – царевичен стъблен пробивач (Ostrinia nubilalis):

BioAgent – Brassicae

1 колонизация по 10 капсули на декар
Дейсвието на трихограммата е не по-малко от 12 дни

В дадения пакет се прилага трихограма Brassicae – вид, който изключително добре паразитира яйцата на царевичния стъблен пробивач. Този вид трихограма самостоятелно може да осигури над 90% ефикасност срещу вредителя.

Даденият пакет защитава посевите само от едно поколение на царевичния стъблен пробивач.

В случай, че се наблюдава летеж на неприятеля се препоръчва допълнително още едно разселване.

* Във всеки пакет, който закупите, е включена услугата по разселване (колонизация) с дрон.

Забележка: Пакетът за капсулно разселване ще се предлага от 2023 г.

Пакет – Индивидуал Топ – Памуковата нощенка (Helicoverpaarmigera):

BioAgent – Evanescens

1 колонизация по 10 капсули на декар
Дейсвието на трихограммата е не по-малко от 12 дни

В дадения пакет се прилага трихограма Evanescens – вид, които изключително добре паразитира яйцата на памуковата нощенка. Самостоятелно този вид трихограма може да осигури над 90% ефикасност срещу неприятеля.

Даденият пакет защитава посевите само от едно поколение на памуковата нощенка.

В случай, че се наблюдава летеж на неприятеля се препоръчва допълнително още едно разселване.

* Във всеки пакет, който закупите, е включена услугата по разселване (колонизация) с дрон.

Забележка: Пакетът за капсулно разселване ще се предлага от 2023 г.

Пакет – Комплекс TOTAL ТОП:

BioAgent TOTAL – Brassicae/Evanescens –  три колонизации

Първа колонизация по 10 капсули на декар. Прилага се трихограма Brassicae - вид, който изключително добре паразитира яйцата на царевичен стъблен пробивач.
Дейсвието на трихограммата е не по малко от 12 дни
Втора колонизация по 10 капсули на декар. Микс трихограма Brassicae и трихограма Evanescens срещу царевичен стъблен пробивач и памукова нощенка.
Дейсвието на трихограммата е не по малко от 12 дни
Трета колонизация по 10 капсули на декар. Трихограма Evanescens срещу памуковата нощенка
Дейсвието на трихограммата е не по малко от 12 дни

Този пакет максимално защитава посевите като гарантира масова колонизация и размножаване на трихограмата за период не по-малък от 40 дни!

* Във всеки пакет, който закупите, е включена услугата по разселване (колонизация) с дрон.

Забележка: Пакетът за капсулно разселване ще се предлага от 2023 г.

Ефективността на всеки един от пакетите зависи от прилагането им в точния момент при подходящи метеорологични условия!

Може да използвате формата за поръчка на нашите услуги, като попълните вашите данни:

Име на фермата
Име на фирмата
Юридически адрес на фирмата
Действителен адрес на фирмата
БУЛСТАТ
МОЛ
Колко броя отделни ниви обработвате
Обща площ/дка
Наименование на културата
Изберете пакет от услуги
Лице за контакт
CAPTCHA image

This helps us prevent spam, thank you.