Трихограмите (семејството Trichogrammatidae) се цело семејство паразитски инсекти (микро оси) кои се хранат со јајца на различни штетници на земјоделски на култури. Трихограмите се многу мали по големина и не надминуваат еден милиметар.

Откривајќи ги јајцата на штетниците (различни претставници на семејство Пеперутки), трихограмата положува во нив едно или повеќе од своите јајца (во зависност од големината). Инсектот е многу добро прилагоден на условите за живот во кои се јавува неговиот домаќин. Неколку часа по положувањето на јајцата, се појавува (испилува) ларвата и веднаш почнува да се храни, уништувајќи го својот домаќин.

Кога ларвата ќе го заврши својот развој, се претвора во пашкул, а потоа во возрасен инсект, кој ја кине лушпата од јајцето на домаќинот и полетува за да даде живот на следното поколение. Една женка снесува до 80 јајца во својот живот.

Развојот на трихограмата од јајце до возрасен инсект трае околу 10–15 дена, што во голема мера зависи од надворешните климатски услови и може да се протега до три недели на ниски температури.

Против секое поколение на штетникот се вршат 2–4 преселувања (колонизации) на трихограм во интервали од 5 до 7 дена, а во случај на раселување со капсули (трихограм во различни фази на развој): 2 до 3 раселувања во интервал од 10 до 12 дена. Првото раселување се совпаѓа со почетокот на положувањето на јајца, следното — со периодот на масовно положување на јајца од страна на штетникот.

Дали имате прашања?
Пишете ни