Златоочица

Chrysoperla carnea е еден од најефикасните биолошки агенси во борбата против разни штетници.

Во природни услови, инсектот е широко распространет во многу земји во Европа, Азија и други континенти. Тоа е широк полифаг (инсект кој јаде различни видови растителна или животинска храна) кој се храни со многу видови инсекти и грини.

За да се зголеми нивниот број во агроекосистемите,  Chrysoperla carnea се применуваат со методот на сезонска колонизација. Напролет, во почетокот на развојот на штетниците (лишки, млади ларви на пеперутки и бубачки, грини, итн.) стапката на потрошувачка е обично 1500–2000 парчиња на 10 декари површина. Рачно се раселува во форма на текстилни ленти или дискови на кои се залепени јајцата на Chrysoperla carnea (види слика).