Хабробракон Habrobracon hebetor

 

Хабробракон (Habrobracon hebetor) е полезно насекомо (ентомофаг), което унищожава гъсеници на повече от 60 вида пеперуди: нощенки (зелева, памукова, царевична и др.), листозавивачки, различни видове молци по полски и овощни култури.

Нормата на колонизиране (разселване) зависи от средната популационна плътност на неприятеля.

При средна плътност от 5 до 10 гъсеници на съответния неприятел на 100 растения, нормата е 1000 женски паразита на 10 дка през всеки период.

При средна плътност от 10 до 20 гъсеници на 100 растения, нормата е 2000 женски на 10 дка, а при повече от 20 гъсеници на 100 растения -3000 или повече женски паразита на 10 декара.

Habrobracon hebetor унищожава гъсеници на повече от 60 вида пеперуди: нощенки (зелева, памукова, царевична и др.), листозавивачки, различни видове молци по полски и овощни култури.