Златоочица

Златоочица обикновена е един от най – ефективните биологични агенти в областта на биологичната защита.

При естествени условия насекомото е широко разпространено в много страни на Европа, Азия и други континенти. То е широк полифаг, който се храни с много видове членестоноги и акари.

В агробиоценозата златоочиците по количество се лимитират от влиянието на температурите и влажността на въздуха.

Затова Златоочицата се използва като метод за сезонно изкуствено разпространение с цел биологична защита на селскостопанските култури от различни насекоми-вредители.

По полетата, в началото на пролетта се заселват яйца на Златоочицата. В началото на развитието на вредителите (листни въшки, акари, и т.н.) нормата на разход обикновено съставя 1500-2000 броя на 10 декара площ, поразена от насекоми-вредители. Нанася се ръчно под формата на текстилни панделки или платове, върху които се заселват яйцата на Златоочицата (виж снимката).