Запознайте се с различните видове трихограми, които развъждаме:

t1-371x350

Трихограма брасика

t2-371x350

Трихограма еванесценс

Трихограма – доказано ефективен биоагент за контрол на най-опасните видове пеперуди!

Трихограмата е биоагент, полезно насекомо, което унищожава неприятелите – вредни насекоми.

Промишленото масово производство на трихограма и нейното разселване в полетата е нашето решение за вас.

Въвеждането на ентомофаги е ефективен начин за комплексна биологична защита на растенията, който ви позволява естествено да контролирате и унищожавате популацията на повече от 200 вида вредители от всички култури в най-важните етапи от вегетационния сезон.

Как действа трихограмата?

Трихограмите (сем. Trichogrammatidae) са цяло семейство от паразитиращи насекоми (микро оси), които се хранят с яйцата на различни неприятели по селскостопанските култури. Трихограмите са много малки по размер и не надвишават един милиметър.
Откривайки яйца на неприятеля (различни представители на разред Пеперуди), трихограмата снася в тях по едно или няколко свои яйца (зависи от размера). Насекомото е много добре приспособено към условията на живот, при които се среща гостоприемникът му. Няколко часа след снасянето се изюпва ларва, която веднага започва да се храни, унищожавайки гостоприемника си. Когато ларвата завърши своето развитие, тя се превръща в какавида, а после и във възрастно насекомо, което разкъсва обвивката на яйцето на гостоприемника и излита, за да даде живот на следващо поколение. Една женска през живота си снася до 80 яйца.
Развитието на трихограмата от яйце до възрастно насекомо продължава около 10-15 дни, което зависи в голяма степен от външните климатични условия, като може да се разтегне до три седмици при ниски температури.

Как ще го направим заедно с вас:

На всеки хектар се разселват около 150 000 яйца трихограма. Разселването се извършва с дрон.

До 48 часа след разселването се излюпват около 100 000 женски трихограми.

Трихограмите намират намират яйцата на неприятелите и снасят в тях собствените си яйца на трихограма.

Създавайки по този начин плътна популация от трихограма, ние не даваме възможност да се развиват популации вредители.

Прибирате в складовете голяма и екологично чиста реколта

Икономически ползи

Биологичната растителна защита води до намалено нападение на вредители и болести, по-добро взаимодействие и взаимна естествена защита на културите, повишаване ефективността на селскостопанските технологии, което в крайна сметка води до по-високи печалби и екологично чиста продукция.

Стратегически ползи при работа с ентомофаги:

  • Увеличение на добивите с 20-30%.
  • Висококачестевена продукция
  • Разселването на ентомофаги осигурява запазване на полезните микроорганизми и насекоми
  • Опазване на горния плодороден почвен слой
  • Намалени разходи за растителна защита
  • Не води до поява на устойчиви раси и щамове