Трихограма – доказано ефективен биоагент за контрол на най-опасните видове пеперуди!

Трихограмата е биоагент, полезно насекомо, което унищожава неприятелите – вредни насекоми.

Промишленото масово производство на трихограма и нейното разселване в полетата е нашето решение за вас.

Въвеждането на ентомофаги е ефективен начин за комплексна биологична защита на растенията, който ви позволява естествено да контролирате и унищожавате популацията на повече от 200 вида вредители от всички култури в най-важните етапи от вегетационния сезон.

Запознайте се с различните видове трихограма, които развъждаме:

Как действа трихограмата?

Женските осички се ориентират при търсене на яйцата на гостоприемника по отделените от него специфични миризми (кайромони). Първо “проверяват” яйцата на гостоприемника с антените си и едва след това започват да снасят. Обикновено в едно яйце на гостоприемника се снася по едно яйце на паразита, но при по-едри яйца може да се снесат и повече. Още при снасянето на яйцето женската вкарва в яйцето на гостоприемника секрет, който прекъсва развитието на ембриона и разрушава неговите органи и системи. Външно, паразитираните яйца променят оцветяването си в сиво-черно или черно. Женските осички допълнително убиват известен брой яйца, като ги нараняват с яйцеполагалото си и се хранят със съдържанието им.

Световните и особено европейските политики в областта на селското стопанство налагат ограничаване на използваните пестициди, следователно алтернативните методи ще увеличават дела си във всяка една система за растителна защита. Биоагенти, като трихограмата, ще са едно от най-използваните средства за контрол на неприятелите в следващите години. Перспективите за масовото им приложение при редица важни земеделски култури и в горите са много големи, а навлизането в практиката на дронове и други безпилотни летателни апарати правят разселването на промишлено произведените трихограми в агроценозите все по-лесно и по-равномерно.

Как ще го направим заедно с вас:

На всеки хектар се разселват около 150 000 яйца трихограма. Разселването се извършва с дрон.

До 48 часа след разселването се излюпват около 100 000 женски трихограми.

Трихограмите намират намират яйцата на неприятелите и снасят в тях яйца собствените си яйца на трихограма.

Създавайки по този начин плътна популация от трихограма, ние не дава възможност да се развиват популации вредители.

Прибирате в складовете голяма и екологично чиста реколта

Как работи трихограмата: