Хабробракон Habrobracon hebetor

 

Хабробракон је користан инсект (ентомофаг) који убија гусенице више од 60 врста лептира: совице (купусар, памукови, европски кукурузни и др.), листопадни мољци, разне врсте мољаца у ратарским и воћарским културама.

Стопа колонизације (расељавања) зависи од просечне густине насељености непријатеља.

За просечну густину од 5 до 10 гусеница дотичног непријатеља на 100 биљака, норма је 1000 женских паразита на 10 дека у сваком периоду.

За просечну густину од 10 до 20 гусеница на 100 биљака норма је 2000 женских на 10 декара, а за више од 20 гусеница на 100 биљака — 3000 и више женских паразита на 10 декара.

Расељења:

  • обично се врше 2–3 расељења
  • са размаком од 7–10 дана између појединачних пресељења