Божидар Митов ще пребори царевичния стъблен пробивач, използвайки естествения враг на неприятеля.

За втора поредна година земеделецът Божидар Митов ще опази полетата си с царевица с помощта на трихограма, която е естественият враг на опасния неприятел царевичен стъблен пробивач.
За да се определи точният момент за колонизиране на трихограма, се прави мониторинг на летежа на неприятеля посредством феромонови уловки.

Стопанството на Божидар Митов е отчело отлични резултати от миналогодишното колонизиране на трихограма.
Колонизирането на трихограма е надежден метод, който ще помогне на земеделците да не позволяват намножаването на неприятелите, както се случи през миналата година.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.