Информација односно компанијата

Национална био ентомолошка лабораторија за масовно индустриско одгледување на трихограма (Trichogramma)-(микро-оса со големина од 0.3 до 0.5 мм), село Дојренци, општина Ловеч.

 

„ОРГАНИК ИНВЕСТ БИО ЗАШТИТА“ ДОО е компанија од системот на Институтот за прецизно земјоделство. Има огромен кадар на научни и технички ресурси и искуство, комбинирајќи ја традиционалната наука и иновативните модерни технологии.

Главни партнери на компанијата се:

Институтот за прецизно земјоделство – Пловдив;

Украинската академија на науките;

Земјоделскиот универзитет Пловдив; Институтот за лозарство и винарство – Плевен;

Институтот за шумарство – Бугарска академија на науките;

Био Лабораторија БИОКОНТ — Чешка, како и многу други компании и истражувачки институти од Полска, Унгарија, Германија, Франција, Италија и Украина.

 

Официјални научни консултанти на компанијата се:

Академик професор д-р по биолошки науки Валентин Дрозда-Украина;

Проф. Вили Харизанова – Земјоделски Универзитет – Пловдив;

Проф. Иван Пачев – Институт за лозарство и винарство – Плевен;

д-р Георги Георгиев и проф. Маргарита Георгиева – Институт за шумарство – Бугарска академија на науките;

Проф. Стефан Гандев – Институт за овоштарство – Пловдив;

Академик професор, доктор по биолошки науки Максим Мелничук – Украинска академија за земјоделски науки.

Научната и економската активност на „Органик Инвест Био Зашита“ ДОО е насочена кон решавање на стратешки важен проблем – заштита на растенијата од штетници.

Имаме технологија за масовно индустриско одгледување на трихограма (Trichogramma) – паразит со големина помала од 1 mm. Ги снесува своите јајца во јајцата на над 180 видови пеперутки. По достигнување на последниот стадии од развитокот односно кога станува возрастна (метаморфоза), трихограмата ги наоѓа јајцата на штетниците и снесува во нив. Ларвите на трихограмата (Trichogramma) се изведуваат во јајцето на штетниците и ја јадат неговата внатрешност.

Применувајќи иновативно био знаење и прецизни технологии, создадовме уникатни крајни производи, комбинирајќи различни видови на трихограми, специјални алатки и технологија за колонизација.

Различните производи што ги нудиме гарантирано ќе ги заштитат вашите култури.

Главниот фактор за брзото проширување на производството и употребата на трихограма (Trichogramma) е:

  • Ниска цена
  • Висока ефикасност
  • Широк опсег на дејство
  • Еколошки
  • Лесен метод на раселување (колонизација со беспилотни летала).

Целта на нашата компанија е да обезбедиме најдобри решенија за успешно одгледување на земјоделски култури, користејќи природни методи и средства. Примената на ентомофаги е клучот за добивање здрави растителни производи и чиста животна средина.

Фази за работа со нас

1.
Претходно проучување
Проучување на полињата за проценка на обемот и шемата на обработка. Клиентот обезбедува теренски карти. Нашите експерти спроведуваат мониторинг, го следат фенолошкиот развој на растенијата и штетниците и го утврдуваат почетокот на летот. Врз основ на прелиминарните истражувања и спроведениот мониторинг даваат препораки кој пакет на услуги е најсоодветен за земјоделецот.
2.
Избор на пакет на услуги
Клиентот го избира најсоодветниот пакет на услуги и се договара за начинот на плаќање.
3.
Утврдување на распоредот за раселување
Одредувањето на почетокот на летот на соодветниот штетеник се врши со феромонски стапици, а распоредот на раселување е во согласност со типот на избраниот пакет (слободно или капсулно раселување)
4.
Раселување (колонизација)
Раселувањето на соодветниот ентомофаг се врши со беспилотни летала во зависност од утврдениот распоред.
5.
Евалуација
Евалуацијата на ефектот од употребата на соодветниот ентомофаг е направена врз основа на просечната густина на населеност на штетниците (процент на паразитирани јајца)

Структура на компанијата

Борислав Бойчинов

Управител
«Органик Инвест Био Зашита» ДОО

Александр Василев

Главен технолог
«Органик Инвест Био Зашита» ДОО

Людмил Стоянов

Директор маркетинг и продажби
«Органик Инвест Био Зашита» ДОО

Вили Харизанова

Научен консултант «Органик Инвест Био Зашита» ДОО, Проф.  Аграраен Университет гр. Пловдив

Валентин Дрозда

Научен консултант «Органик Инвест Био Зашита» ДОО,  Доктор на Биологическите науки, проф. Украйна

Георги Георгиев

Научен консултант «Органик Инвест Био Зашита» ДОО, Проф.  Институт за Гората – БАН гр. София

Иван Дянков Пачев

Научен консултант «Органик Инвест Био Зашита» ДОО, Проф. Институт по Лозарство и Винарство гр. Плевен

Стефан Гандев

Научен консултант «Органик Инвест Био Зашита» ДОО, Проф. Институт по Овошарство гр. Пловдив

Юрий Чердаклиев

Официален представител Испания,
Португалия, +34 698 995 760, +351 91 066 56 59

Наталия Петровска

Научен консултант «Органик Инвест Био Зашита» ДОО, Доцент. Институт по ЦАРЕВИЦАТА