За компанията

Национална Био Ентомологична Лаборатория за масово индустриално отглеждане на трихограма (Trichogramma), село Дойренци, общ. Ловеч.

 

„ОРГАНИК ИНВЕСТ БИО ЗАЩИТА“ ООД е предприятие от системата на Института за Прецизно Земеделие. Разполага с огромен кадрови научно-технически ресурс и опит, съчетаващи традиционната наука и иновационните съвременни технологии.

Основни партньори на компанията са:

Институт за Прецизно Земеделие – Пловдив;

Украинска Академия на Науките;

Аграрен Университет – Пловдив;

Институт по Лозарство и Винарство – гр. Плевен;

Институт за Гората – БАН;

Био Лаборатория БИОКОНТ – Чехия,

както и много други предприятия и научни институти от Полша, Унгария, Германия, Франция, Италия и Украйна.

 

Официални Научни консултанти на компанията са:

Академик професор д-р на биологическите науки Валентин Дрозда-Украйна;

Проф. Вили Харизанова – Аграрен Университет – гр. Пловдив;

Проф. Иван Пачев – Институт по Лозарство и Винарство – гр. Плевен;

Проф. Георги Георгиев и проф. Маргарита Георгиева – Институт за Гората – БАН;

Проф. Стефан Гандев – Институт по Овощарство – Пловдив;

Академик професор, д-р на биологическите науки Максим Мелничук – Украинска Академия на Селскостопанските Науки.

Научностопанската дейност на „Органик Инвест Био Защита“ ООД е насочена към решаване на стратегически важен проблем – защита на растенията от неприятели.

Ние разполагаме с технология за масово индустриално отглеждане на трихограма (Trichogramma) – паразитоид с големина под 1 мм. Паразитира яйца на над 180 вида пеперуди. След имагинирането си трихограмата намира яйцата на неприятелите и снася в тях. Ларвите на парзитоида се излюпват в яйцето на неприятеля и изяждат вътрешността му.

Прилагайки иновативни био ноу-хау и прецизни технологии ние създадохме уникални крайни продукти, съчетаващи различни видове трихограма, специални средства и технология за колонизация.

Предлаганите от нас различни продукти гарантирано ще защитят вашите култури.

Основният фактор за бързото разширяване на производството и употребата на трихограма (Trichogramma) е:

  • Ниска цена
  • Висока ефективност
  • Широк спектър на действие
  • Природосъобразен
  • Лесен метод на разселване (колонизация с дронове)

Целта на нашата компания е да предостави най-добрите решения за успешно отглеждане на култури, използвайки естествени методи и средства. Прилагането на ентомофаги е ключът към получаване на здрава растителна продукция и чиста околна среда.

Етапи работа с нас

1.
Предварително проучване
Проучване на полетата за оценка на обема и схемата на обработка. Клиентът предоставя полеви карти. Нашите експерти провеждат мониторинг на фенологичното развитие на растенията и неприятелите и установяват началото на летежа. На базата на предварителното проучване и проведения мониторинг дават препоръки кой пакет услуги е най-подходящ за фермера.
2.
Избор на пакет услуги
Клиентът избира най-подходящия пакет от услуги и се договаря начина на плащане
3.
Определяне графика на разселване
Определяне началото на летежа на съответния неприятел се извършва чрез феромонови уловки, а графикът на разселване е съобразен с вида на избрания пакет (свободно или капсулно разселване)
4.
Разселване (колонизация)
Разселването на съответния ентомофаг се извършва с безпилотни летателни апарати в зависимост от определения график
5.
Оценка
Оценка на ефекта от използването на съответния ентомофаг се прави на база средна популационна плътност на неприятеля (процент паразитирани яйца)

Фирмена структура

Борислав Бойчинов

Управител
«Органик Инвест Био Защита» ООД

shuntov-81122-1

Борис Шунтов

Директор департамент Гори, Паркове и Защитени Зони
«Органик Инвест Био Защита» ООД

Людмил Стоянов

Директор маркетинг и продажби
«Органик Инвест Био Защита» ООД

Вили Харизанова

Научен консултант «Органик Инвест Био Защита» ООД, Проф.  Аграраен Университет гр. Пловдив

Валентин Дрозда

Научен консултант «Органик Инвест Био Защита» ООД,  Доктор на Биологическите науки, проф. Украйна

Георги Георгиев

Научен консултант «Органик Инвест Био Защита» ООД, Проф.  Институт за Гората – БАН гр. София

Иван Дянков Пачев

Научен консултант «Органик Инвест Био Защита» ООД, Проф. Институт по Лозарство и Винарство гр. Плевен

Стефан Гандев

Научен консултант «Органик Инвест Био Защита» ООД, Проф. Институт по Овощарство гр. Пловдив

Юрий Чердаклиев

Официален представител Испания,
Португалия, +34 698 995 760, +351 91 066 56 59

Наталия Петровска

Научен консултант «Органик Инвест Био Защита» ООД, Доцент. Институт по ЦАРЕВИЦАТА