Зелева нощенка

Mamestra brassicae

Жизнен цикъл

Зелевата нощенка има широко разпространение в някои части на Европа.

При идеални условия нейния жизнен цикъл може да завърши само за 30 дни, от които 4 до 8 дни като яйце, 11 до 12 дни като ларва, 10 дни в какавида и 5 дни като възрастен молец.

Молецът от 1-во поколение се появява в различни форми в зависимост от зоната, обикновено през май-юни.

Молецът от 2-ро поколение се появява през юли-септември.

За развитието на какавидите от лятното поколение е нужен температурен праг 10°С и оптимална температура 19-21°С.

За развитието на яйцата е необходим температурен праг 10°С и оптимална температура 16-25°С.

За развитието на гъсениците– температурен праг 9°С и оптимална температура 16-30°С.

Яйцеснасяне

Женският молец снася яйцата поединично, но събира много от тях на една и съща повърхност. Една женска може да събере до 350 яйца върху долната страна на листа.  Продължителност на живота на женските 2-3 седмици. Средна плодовитост 600 яйца, а максималната  2700.

Яйцата са жълтеникаво бели,продълговати и оребрени, снасяни на партиди във формата на неправилен многоъгълник. Обикновено от 20 до 150 яйца се съдържат в една партида, намираща се върху долната страна на листата.

Яйцата се снасят от май до юни.Те се излюпват в рамките на 5 до 12 дни. Инкубационният период зависи в голяма степен от факторите на околната среда, най-вече от температурата. Инкубацията варира от 6 дни при 25 °C до 12 дни при по-ниски температури.

Яйцето обикновено е с диаметър 1,2 mm.

Ларва                                                                   

Гъсеницата преминава през шест стадия на развитие. Общото време за развитие на тази ларва е от 4 до 6 седмици, а крайната дължина на тялото варира от 40 до 50 mm.
Ларвите се хранят с листата на растенията през нощта. Обикновено те се намират от доната страна на листата на растението-гостоприемник близо до земята.

Те са стадни в началния си стадий и особено вредни  до четвъртата фаза на развитие.

По време на първите три фази ларвите се хранят усилено и могат да скелетират листата, върху които са били снесени и към които мигрират. По време на четвъртата фаза ларвите са склонни да се заравят в сърцевината на много плодове, зеленчуци и растения, което ги прави негодни.

Освен това ларвите оставят отпадъчни екскременти по листата на избраните от тях растения-гостоприемници, като пренасят гъбични и бактериални инфекции върху него.

Какавида

Когато се оформят в какавиди, ларвите се заравя в почвата, където остават до появата на възрастните.Какавидите са кафяви и лъскави. Те могат да се развиват веднъж или два пъти през годината, обикновено през зимата. Какавидите се развиват в пашкули, които се намират в почвата на дълбочина от 2 до 10 mm. Обикновено те са дълги 20 mm.

Възрастни

Възрастните молци излизат от какавидите през месеците май и юни. Външният им вид е сходен с този на много други молци от същото семейство; те са сиви, черни, зелени или кафяви с деликатна шарка от линии и петна по цялото тяло на възрастните. Размахът на крилата варира между 34 и 50 mm.

Малко след появата си възрастните молци се чифтосват. Молецът е най-активен през нощта, когато прелита между растенията и се храни. През деня възрастният молец търси укритие под листата на околните растения.