Зелева пеперуда
Pieris brassicae

Разред Lepidoptera, Сем. Pieridae

Гостоприемници

Зелевата пеперуда е разпространена в цяла Европа.Те летят от май до август, а в южните райони – от края на март до средата на октомври. Предните крила са бели с тъмни връхчета в основата, а размахът на крилата 55-60 mm.

Зелевата пеперуда обитава големи открити пространства, както и ферми и зеленчукови градини. Някои предпочитани места включват стени, огради, стволове на дървета, а често и самото растение.Предпочитани култури са: растения от семейство кръстоцветни, маслодайна рапица, зеле и брюкселско зеле .

Те се нуждаят от допълнително хранене с нектар преди яйцеснасянето. Гъсениците са способни да мигрират на големи разстояния, търсейки храна и заемайки съседни места.

Жизнен цикъл

Размножаване

Всяка година се създават две поколения пеперуди. Първото поколение се състои от възрастни индивиди, които се излюпват през пролетта около април. Второто поколение е
съставено от възрастни, които се излюпват около юли. Понякога трето поколение може да бъде наблюдавано и по-напред през лятото, ако времето е достатъчно топло.

Средната оплодителна способност е 150 яйца, максималната до 300

Яйцеснасяне

Яйцата се снасят на партиди от долната страна на листата. Те се развиват от 4 до 16 дни. Женските зелеви пеперуди снасят яйцата си приблизително 6 до 7 пъти за 8 дни. Те могат да се чифтосват отново около пет или
повече дни след предишното чифтосване.

Женските зелеви пеперуди разчитат на визуални сигнали, като например цвета на растенията, за да решат къде да снесат яйцата си. Те предпочитат зелени повърхности.

Няколко часа преди да се излюпят, те стават черни, черупката е по-прозрачна, а ларвите се виждат вътре.

Ларва

Гъсениците се излюпват приблизително една седмица след снасянето им и живеят известно време като група. Периодът на излюпване е около два до седем часа. По време на излюпването те нанасят големи щети на растението-гостоприемник, като
го изяждат и унищожават. През по-студените моменти от деня те могат да изглеждат неактивни – спящи.

Ларвите са цилиндрични, здрави и издължени в последния си стадий, жълти на цвят и с ярко оцветяване на корема и гръдния кош. Те имат сиво-черна глава. Този стадий изисква максимално качество и количество храна, за да
се подпомогне пълното развитие, в противен случай ларвата умира, преди да се превърне във възрастна пеперуда.

По-възрастните гъсеници изгризват грубо листата, като оставят само дебелите жилки. Гъсениците се развиват от 13 до 38 дни в зависимост от температурата и достигат дължина от 50 до 60 mm в последния 5-ти стадий.

Пеперудата е с ясно изразен полов диморфизъм. Дължината на тялото е 13-15 mm. Мъжката е по-тъмно оцветена (сиво-кафява), при размах на крилата достига 22-26 mm.
Женската е светложълта до светлокафява, с две напречни кафяви начупени ивици на предните крила. При размах на крилата достига 27-32 mm.