Стратегически партньори

Corteva Agriscience

KWS

Авиопартньори

ВИСШЕ ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ“ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“

Агросървис България ООД

Авиа партньор ЕР МИЗИЯ ООД

НатаАвиа ООД

Научни партньори

Българска академия на науките

Національна академія аграрних наук України

Селскостопанската академия

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

„Институт за Прецизно Земеделие“

Институт за гората към БАН

ИНСТИТУТ ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО, ПЛЕВЕН, Селскостопанска Академия (ССА)

АГРОНОМIКА

Аграрен университет Пловдив

Институт по Овощарство гр. Пловдив, Селскостопанска Академия (ССА)

Институт по Царевицата – Кнежа, Селскостопанска академия (ССА)

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА СТАНЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО , Румъния

Институт по зоология „И. И. Шмалхаузен“, Национална академия на науките на Украйна

Виницка регионална биолаборатория, Украйна