Биоагент Трихограма кутийки

Биоагент Трихограма, вече и за малките земеделски стопанства, зеленчукопроизводството и оранжерии

 

Цена: 1 лв./бр. без ДДС

Срещу:

царевичен стъблен пробивач

памукова нощенка

гамозначна нощенка

зелева нощенка

бяла зелева пеперуда

бяла репна пеперуда

ливадна пеперуда

други неприятели пеперуди по царевица, слънчоглед, памук, лозя, домати, пипер, зеле и други земеделски култури.

Начин на работа:

Схема за поставяне на трихограма кутийки

Схема за поставяне на трихограма кутийки

На 1 декар се поставят 20 контейнера с трихограма по схема.

Контейнерите са удобно направени за закачане върху различните земеделски култури.

В зависимост от вида на неприятеля и броя на поколенията, които развива за една година, са необходими 1, 2 или 3 колонизации (третирания).

Контейнерите съдържат какавиди на трихограма, които се намират в яйца на зърнов молец. След колонизирането им, в рамките на няколко часа започва излитане на възрастната трихограма, която веднага започва да търси яйца на пеперуди за да ги паразитира.

Предотвратява загубите, нанасяни от гъсениците на различните пеперуди, тъй като такива не се излюпват.

Не води до устойчивост на неприятеля.

Много висок процент на ефикасност.

Може да бъде използван с други средства за растителна защита, включително инсектициди със селективно действие.

 

Неприятелите по земеделските култури водят до огромни щети, унищожавайки труда и инвестициите (м. юли 2022 г):