БИОАГЕНТ ТРИХОГРАМА

ЗА ЕКОДОМ И БИОГРАДИНА

Трихограма за домат


Срещу:

тута абсолюта (доматен миниращ молец) и комплекс от нощенки и др.

Съдържание:

Паразитирани яйца на трихограма ахеа

Напълно безвреден продукт за хора, домашни любимци и храни!

Трихограма за оранжерийни зеленчуци

Срещу:

тута абсолюта (доматен миниращ молец), комплекс от нощенки, Оранжерийна белокрилка и др

Съдържание:

Паразитирани яйца на трихограма ахеа и еванесценс

Напълно безвреден продукт за хора, домашни любимци и храни!

Трихограма за лозя


Срещу:

Шарен гроздов молец и еднопоясен гроздов молец

Съдържание:

Паразитирани яйца на трихограма дендролими и еванесценс

Напълно безвреден продукт за хора, домашни любимци и храни!

Трихограма за Овощни градини

Срещу:

ябълков и сливов плоден червей, листоминиращи молци и др.

Съдържание:

Паразитирани яйца на трихограма дендролими и еванесценс

Напълно безвреден продукт!

Трихограма Домашен молец – дрехи

Срещу:

Дрешен молец и всякакъв вид молци в дома

Съдържание:

Паразитирани яйца на трихограма еванесценс

Напълно безвреден продукт!

Трихограма за кухня

Срещу:

всякакъв вид молци и др.

Съдържание:

Паразитирани яйца на трихограма еванесценс

Напълно безвреден продукт!

Трихоргама
капсули 25 бр.

За ръчна колонизация на бостанни култури: зеле, дини, цвекло, тютюн, коноп, соя, грах, люцерна, детелина и др.

Срещу:

Ливадна пеперуда, Детелинова нощенка, Зелева нощенки, Зелева пеперуда и други от разред Lepidoptera

Съдържание:

Паразитирани яйца на трихограма еванесценс

Напълно безвреден продукт за хора, домашни любимци и храни!

Трихограма
капсули 100 бр

За ръчна колонизация на бостанни култури: зеле, дини, цвекло, тютюн, коноп, соя, грах, люцерна, детелина и др.

Срещу:

Ливадна пеперуда, Детелинова нощенка, Зелева нощенки, Зелева пеперуда и други от разред Lepidoptera

Съдържание:

Паразитирани яйца на трихограма еванесценс

Напълно безвреден продукт за хора, домашни любимци и храни!

Трихоргама
капсули 25 бр. за домат

За ръчна колонизация на домат (за открити полета)

Срещу:

Тута абсолюта

Съдържание:

Паразитирани яйца на трихограма ахеа

Напълно безвреден продукт за хора, домашни любимци и храни!

Трихограма
капсули 100 бр. за домат

За ръчна колонизация на домат (за открити полета)

Срещу:

Тута абсолюта

Съдържание:

Паразитирани яйца на трихограма ахеа

Напълно безвреден продукт за хора, домашни любимци и храни!

Трихоргама пакет
„ЕКОдом и БИОградина“

7 различни вида + 3 кутийки бонус

Пакетът съдържа 20 кутийки + 3 кутийки бонус!

Трихограма за кухня – 2 броя

Трихограма за дрехи – 2 броя

Трихограма за домат – 4 броя

Трихограма за Овошки -5 бр.

Трихограма за Лозе – 5 броя

Трихограма за Оранжерийни зеленчуци – 2 броя

Бонус: 3 кутийки Трихограма Универсал

Срещу:

Молци и пеперуди от разред Lepidoptera

Съдържание:

Паразитирани яйца на трихограма еванесценс, ахеа, дендролим, еванесценс и брасика, според описанието на всеки отделен продукт.

Напълно безвреден продукт за хора, домашни любимци и храни!

КАК ДА ПОСТАВИМ ПРАВИЛНО КУТИЙКИТЕ С ТРИХОГРАМА

Контейнерите за ръчна колонизация са удобно направени за закачане върху различните земеделски култури.

В зависимост от вида на неприятеля и броя на поколенията, които той развива за една година, са необходими 1, 2 или 3 колонизации (третирания) през 15-20 дни.

При домат, оранжерийни зеленчуци и лозя

Препоръчителна норма е 20 кутийки на 1 декар. Разбира се, зависи от множество различни фактори – степен на нападение на вредителите, местоположение, височина на растенията, гъстотата на засаждане, метереологичните условия и др.

Правилният начин за поставяне е, кутийките да бъдат разположение шахматно (когато е възможно), както е показано на примерната схема. Така се покрива най-голяма площ и защитата на растенията е ефективна.

При овошни градини

Препоръчителна норма е 1-3 кутийки на дръвче, в зависимост от типа на овошките, тяхната големина, степен на нападение на вредителите, местоположение, метереологични условия и др.

Кутийките с трихограма се закачат в близост до стеблото, при първите разклонения.

Инструкция за употреба

1. Поставя се веднага след получаване

2. Закача се в средата на стеблото

3. Не се отваря и пипа с ръце

4. Третира се през 15-20 дни

5. Съхранява се при темп: 4-8 градуса до 48 часа

Напълно безвреден продукт!

Обръщаме внимание на съхранението:

След като получите контейнерите за ръчна колонизация, препоръчваме те да бъдат поставени веднага. Ако все пак, няма възможност да направите това, може да съхранявате кутийките с трихограма в домашен хладилник, при температура 4-8 градуса, до 48 часа.

Трихограмата е напълно безвредна за здравето на хора и животни, както и за храната и всичко, намиращо се във вашият хладилник.

За повече информация посетете: Въпроси и Отговори