Хабробракон
Bracon hebetor

Bracon hebetor

Групов ектопаразит по ларви на пеперуди нощенки , огневки , складови молци и др. Женските снасят по 5-6 яйца върху тялото на гостоприемника, който предварително парализират.
Развиват по 6-9 поколения годишно в зависимост от условията и гостоприемника и зимуват като възрастни женски. Произвеждат се за борба със складови неприятели и нощенки.

Нормата на колонизиране (разселване) зависи от средната популационна плътност на неприятеля.

При средна плътност от 5 до 10 гъсеници на съответния неприятел на 100 растения, нормата е 1000 женски паразита на 10 дка през всеки период.

При средна плътност от 10 до 20 гъсеници на 100 растения, нормата е 2000 женски на 10 дка, а при повече от 20 гъсеници на 100 растения -3000 или повече женски паразита на 10 декара.

Habrobracon hebetor унищожава гъсеници на повече от 60 вида пеперуди: нощенки (зелева, памукова, царевична и др.), листозавивачки, различни видове молци по полски и овощни култури.