Обикновена златоочица
Chrysoperla carnea

Обикновената златоочица (Chrysoperla carnea) е един от най–ефективните биологични агенти в контрола на различни неприятели. Развива 4-5 поколения годишно и зимува като възрастно. Зимуващата форма променя цвета си и от  зелена става кафява. Напролет женските са хранят с нектар за около 2 седмици преди за започнат да снасят яйца. Излюпените ларви от първа възраст могат да издържат без храна до 7-10 дни. Хищни са само ларвите, които са многоядни.

При естествени условия насекомото е широко разпространено в много страни на Европа, Азия и други континенти. Полифаг, който се храни с много видове насекоми и акари.

За да се увеличи числеността им в агроценозите, златоочиците се прилагат по метода на сезонната колонизация. Напролет, в началото на развитието на неприятелите (листни въшки, млади ларви на пеперуди и бръмбари, акари и др.) нормата на разход обикновено е 1500-2000 броя на 10 декара площ. Разселва се ръчно под формата на текстилни ивици или дискове, върху които са залепени яйцата на златоочицата