За компанията

Национална Био Ентомологична Лаборатория за масово индустриално отглеждане на трихограма (Trichogramma), село Дойренци, общ. Ловеч

“ОРГАНИК ИНВЕСТ БИО ЗАЩИТА” ООД е предприятие от системата на Международният институт за биологично и прецизно земеделие (IIBPA) . Разполага с огромен кадрови научно-технически ресурс и опит, съчетаващи традиционната наука и иновационните съвременни технологии.

“ОРГАНИК ИНВЕСТ БИО ЗАЩИТА” ООД разполага с най-големият Научен съвет в сферата на развъждането, колонизирането и развитието на употребата на ентомофаги в земеделието.

Органик Инвест Био Защита” ООД предлага на своите клиенти в България и Европа:
различни видове трихограма – свежа и в диапауза
различни видове ентомофаги
– колонизация с безпилотни летални апарати
– феромонни и светлинни уловки
– различни видове опаковки за ръчна колонизация (разселване)
– консултации

Научностопанската дейност на “Органик Инвест Био Защита” ООД е насочена към решаване на стратегически важен проблем – защита на растенията от неприятели.

Ние разполагаме с технология за масово индустриално отглеждане на трихограма (Trichogramma) – паразитоид с големина под 1 мм. Паразитира яйца на над 180 вида пеперуди. След имагинирането си трихограмата намира яйцата на неприятелите и снася в тях. Ларвите на парзитоида се излюпват в яйцето на неприятеля и изяждат вътрешността му.

Прилагайки иновативни био ноу-хау и прецизни технологии ние създадохме уникални крайни продукти, съчетаващи различни видове трихограма, специални средства и технология за колонизация.

Предлаганите от нас различни продукти гарантирано защитават вашите култури.

Основни научни и технологични партньори на компанията са:

Институт за Прецизно Земеделие – Пловдив;

Украинска Академия на Науките;

Аграрен Университет – Пловдив;

Институт по Лозарство и Винарство – гр. Плевен;

Институт за Гората – БАН;

както и много други предприятия и научни институти от Полша, Унгария, Германия, Франция, Италия и Украйна.

Основните фактори за бързото разширяване на производството и употребата на трихограма (Trichogramma) са:

  • Ниска цена
  • Висока ефективност
  • Широк спектър на действие
  • Природосъобразност
  • Лесен метод на разселване (колонизация с летателни апарати)
  • Новите зелени политики на Европа

Целта на нашата компания е да предостави най-добрите решения за успешно отглеждане на култури, използвайки естествени методи и средства. Прилагането на ентомофаги е ключът към получаване на здрава растителна продукция и чиста околна среда.

Фирмена структура

Борислав Бойчинов

УПРАВИТЕЛ И ОСНОВАТЕЛ

Александър Стелмащук

СЪДРУЖНИК И ОСНОВАТЕЛ

кандидат на юридическите науки

Максим Мелничук

Директор департамент наука и инновации

Акад. Национална академия на аграрните науки на Украйна (НААН), д-р на Биологическите науки, проф.

Ян Скуратов

Директор департамент технологично развитие и производство

Ивайло Стоянов

Директор департамент ключови клиенти и международни пазари

Tel: +359 890 91 50 60

Анатоли Кърчев

Директор департамент Мониторинг и колонизации

Людмил Стоянов

Директор департамент Маркетинг

Вячеслав Вайц

Главен технолог - ентомолог

Инж. Борис Шунтов

Директор департамент Гори, Паркове и Защитени Зони

Юрий Чердаклиев

Официален представител Испания, Португалия

Tel: +34 698 995 760, +351 91 066 56 59

НАУЧЕН СЪВЕТ

E-mail: scientific.council@trichogramma.bg

Валентин Дрозда

Съпредседател на Научния съвет

Академик професор д-р на биологическите науки

Вили Харизанова

Съпредседател на Научния съвет

Професор в Аграрен университет Пловдив

Максим Мелничук

Съпредседател на Научния съвет

Акад. Национална академия на аграрните науки на Украйна (НААН), д-р на Биологическите науки, проф.

Васил Дегтяров

Проф., д-р на селскостопанските науки, член кореспондент на Международна академия на науките за екология, човешка сигурност и природа (MANEB)

Георги Георгиев

Професор

Институт за Гората – БАН гр. София

Маргарита Георгиев

Професор, д-р

Институт за Гората – БАН гр. София

Иван Дянков Пачев

Професор

Институт по Лозарство и Винарство гр. Плевен,  Селскостопанска Академия (ССА)

Елена Тротус

д-р, инж.

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА СТАНЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО , Румъния

Стефан Гандев

Професор

Институт по Овощарство гр. Пловдив, Селскостопанска Академия (ССА)

Наталия Петровска

Доцент

Институт по ЦАРЕВИЦАТА, Селскостопанска Академия (ССА)