Ние предлагаме интегриран комплекс от продукти и услуги, включващ:
– Иновативно био ноу-хау с прецизни технологии за масово индустриално отглеждане на трихограма и други ентомогафи
– Алгоритъм за индустриално колонизиране на трихограма върху големи земеделски площи с помощта на безпилотни летателни апарати (собствена разработка).
– Вискоекспертно научно звено за разработки и иновации

БИОАГЕНТ ТРИХОГРАМА

Органик Инвест Био Защита” ООД предлага на своите клиенти
ТРИХОГРАМА за